Motie verbinding jeugdgemeenteraad aangenomen

Elk jaar installeert het college een jeugdgemeenteraad. In eerste instantie is dat bedoeld om kinderen kennis te laten maken met politiek en in tweede instantie om ook van jongeren te horen wat zij belangrijk vinden. Van dat laatste komt echter niet heel veel terecht. De jeugdgemeenteraad is niet verbonden met de gemeenteraad.

De PvdA vindt dat daar heel snel verandering in moet komen en met dat doel heeft ze bij de begro-tingsbehandeling een motie ingediend. Die motie, die met grote meerderheid is aangenomen, pleit ervoor om te kijken hoe een koppeling tussen jeugdgemeenteraad en gemeenteraad vorm zou kun-nen krijgen. Het uitgangspunt hierbij is de verbinding van de jeugdgemeenteraad met de samenle-ving te bevorderen.

Geef prullenbakken een kleur
De PvdA wilde eigenlijk een stapje verder gaan door het reserveren van een klein bedrag waarmee de jeugdgemeenteraad eigen projecten uit zou kunnen voeren. Enkele jaren geleden had de jeugd-gemeenteraad bijvoorbeeld het idee om de prullenbakken een fraaie kleur te geven. Dit bevordert het gooien van rommel in prullenbakken in plaats van op straat.
Dat idee is nooit ten uitvoer gekomen omdat er geen budget voor was.

Ideeën jeugd serieus nemen
De PvdA vindt dit een gemiste kans en wil goede ideeën van de jeugd ook serieus nemen.
Hopelijk wordt dat budget een volgende stap. Een groot deel van de gemeenteraad heeft in ieder geval laten merken dat het belangrijk is dat de jeugdgemeenteraad een stem heeft die ook politiek meegewogen wordt.

Brug naar de toekomstvisie 2040
Als jeugdgemeenteraad mag je zeker gehoord worden, zeker nu de raad zich volgend jaar gaat bui-gen over de vraag hoe onze gemeente er in 2040 uit gaat zien. Als je in 2023 twaalf jaar oud bent, dan ben je 29 jaar oud in 2040. Op die leeftijd heb je nog een belangrijk stuk toekomst voor je en de fundamenten worden door de huidige politiek gelegd.

Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.