We naderen het einde van 2023. Een druk jaar, met belangrijke momenten en besluiten voor de inwoners. VIP en Scouting Rijen kunnen verder. Maar helaas viel het doek voor basisschool De Drie Musketiers in Hulten. Het CDA vroeg onder andere aandacht voor een loket in het gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen met ondersteuningsvragen.

Een verdrietig moment was in juli de sluiting van de Drie Musketiers in Hulten. We hebben veel bewondering voor de grote inzet van leerlingen, leerkrachten en inwoners om tot het laatste moment te gaan voor hún school. We hopen dat de verkeersmaatregelen die op stapel staan snel kunnen worden uitgevoerd om de leefbaarheid van Hulten een nieuwe impuls te geven.

Scoutinggebouw
Het CDA kijkt met plezier terug op het moment dat er eindelijk groen licht kwam voor de verbouwing van scoutinggebouw de Zwerfkei in Rijen. De aanhouder wint. Met de toezegging van de gemeente kan de al lang gewenste verbouwing nu echt worden gerealiseerd. Daarmee is een eind gekomen aan lange discussies in de gemeenteraad en met het college. Goed nieuws dus voor scouting Rijen!

VIPvoorElkaar
We hebben heel wat uren gesproken over en met het VIP. Het CDA is blij dat de kou uit de lucht is en de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst basisondersteuning is gezet. De vrijwilligers vormen een heel belangrijke pijler van onze gemeenschap. We wensen alle medewerkers heel veel succes om in 2024 verder te bouwen aan een mooie samenwerking, mét en vóór inwoners.

Lenies loket
Ons commissielid Lenie Schuermans heeft zich ook het afgelopen jaar hard ingespannen om het belang van een ‘fysiek loket’ onder de aandacht te brengen. Een herkenbare plek in het gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen met bijvoorbeeld zorg- en inkomensvragen. We zijn heel benieuwd naar de verdere uitwerking en het voorstel van het college.

Aankoop de Schakel
Op de valreep van 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat De Schakel wordt gekocht van Leystromen. Daarmee wordt het sociale en culturele centrum van Gilze behouden voor onze gemeenschap.
Contact opnemen met onze fractie kan via j.frankemolle@cdagilzerijen.nl of secretaris@cdagilzerijen.nl

Onze CDA-fractie en bestuur wensen iedereen heel fijne kerstdagen toe en een gezond, veilig en gelukkig 2024!