Op woensdag 13 december ondertekenden burgemeester Derk Alssema van de gemeente Gilze en Rijen en Bert Kandel, voorzitter van Streeknetwerk LandStad De Baronie, een overeenkomst voor toetreding van de gemeente Gilze en Rijen tot het streeknetwerk LandStad De Baronie. Het streeknetwerk is opgericht in 2012. Het bestaat nu uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen en Zundert en vaste partners waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast heeft het streeknetwerk een aantal projectpartners zoals Van Gogh Nationaal Park, de ZLTO, de Agrarische Natuur Vereniging en Bijenlandschap West-Brabant.

Versterking van de streek
LandStad De Baronie is een streeknetwerk dat bijdraagt aan een vitale streek: de Baronie van Breda. Om dat te bereiken start en stimuleert het netwerk al 11 jaar lang projecten die het woon-, leef- en verblijfsklimaat in onze mooie streek versterken. Dit gebeurt onder andere vanuit het Fonds Kleine Projecten. Inwoners, organisaties en ondernemers kunnen via LandStad bij dit fonds een financiële aanvraag indienen voor een klein project. Daarnaast organiseert het streeknetwerk jaarlijks een Netwerkdag die zorgt voor nieuwe verbindingen tussen partijen. Het streeknetwerk is waardevol voor inwoners, organisaties, ondernemers én bezoekers.

Afspraken
In de samenwerkingsovereenkomst staat welke ruimte LandStad De Baronie vanuit de gemeente Gilze en Rijen krijgt om gezamenlijke lokale en regionale doelen te bereiken op het gebied van streekproducten, natuur & water, erfgoed en vrijetijdseconomie. Hierbij is een gemeente-overstijgende totaalaanpak belangrijk. Vanaf nu zal gemeente Gilze en Rijen deze aanpak mee bepalen.

Intensivering samenwerking
LandStad De Baronie had al een goede relatie met Gilze en Rijen. Vooral rondom de ontwikkeling van de fietsallée, de streekproductenkaart, de streekkrant ‘Op pad in de Baronie van Breda’, de aanleg van zonnebloemranden en de samenwerking tussen de organisaties zoals VVV’s en Toerisme de Baronie. Deze succesvolle projecten zijn nog meer reden om de samenwerking te intensiveren.

Met de overeenkomst stelt de gemeente Gilze en Rijen bestuurlijke, ambtelijke en financiële ondersteuning beschikbaar aan LandStad De Baronie. Zo kan Landstad De Baronie werken aan de aanpak en activiteiten voor een aantrekkelijke streek voor bewoners en bezoekers.

Meer weten?
Op www.landstaddebaronie.nl en www.gilzerijen.nl vindt u meer informatie.