De burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl is uitgevoerd in onze gemeente in september/oktober 2020 door onderzoeksbureau Het PON|Telos. De uitkomst geeft het college en de Raad inzicht in de beleving van onze inwoners. De burgerpeiling is via een vragenlijst uitgezet onder 3000 inwoners van onze gemeente, 610 hebben de ingevulde lijst terug gestuurd. In de vragenlijst kwamen de volgende vier maatschappelijke thema’s aan de orde: Woon- en leefklimaat,
Relatie inwoner-gemeente,
 Gemeentelijke dienstverlening
en Zorg en welzijn.

Het algemene beeld komt met een score van 6,7 uit op het gemiddelde van andere gemeenten met eenzelfde inwoner aantal als onze gemeente (25.000 – 50.000 inwoners).

Op het onderwerp Relatie inwoner-gemeente ligt een score met 6,0 nagenoeg op het gemiddelde van 6,1 van de andere gemeenten maar wel het laagst van de 4 genoemde onderdelen. Een van de aandachtspunten is de wijze waarop de gemeente inwoners op de hoogte stelt van haar plannen. Als VVD fractie zullen wij erop toezien dat dit meegenomen wordt bij de invulling van het communicatiemiddelenbeleid. Net zoals in alle andere gemeenten vindt een groot gedeelte van onze inwoners dat de gemeente onvoldoende toezicht houdt op het handhaven van regels. Ook hier zullen wij als VVD-fractie aandacht aan blijven besteden. Op het onderwerp Dienstverlening scoren onze inwoners dichtbij het gemiddelde van de andere gemeenten (6,7 tegen 6,8). Daarbij speelt wel dat onze meting is uitgevoerd in tijden van de tweede corona lockdown. Corona heeft aanzienlijke beperkingen in de dienstverlening tot gevolg gehad. Dit neemt niet weg dat de ambities van de VVD Gilze en Rijen hoger liggen dan nu uit de score is gekomen. De dienstverlening kan beter door bijvoorbeeld betere telefonische bereikbaarheid. Ook een optimalere werkomgeving de ABG-organisatie moet het snelle beantwoorden van vragen en verzoeken bevorderen.

Op het onderwerp Zorg en Welzijn scoort onze gemeente iets boven het gemiddelde (6,7 tegen 6,6). Onder Zorg en Welzijn vallen vragen over de gezondheid van onze inwoners, deelname aan het maatschappelijk leven maar ook vrijwilligerswerk, mantelzorg en zorgvoorzieningen. De VVD Gilze en Rijen wil deze resultaten terug laten komen als we binnenkort de nieuwe visie voor het sociaal domein gaan vaststellen.

Wij zijn als VVD fractie, Hans Rutten, Ryan van Osch en Hans van Nistelrooij, dan ook tevreden met hoe onze gemeente uit de burgerpeiling is gekomen. Maar het kan en moet nog beter. Daarom zullen wij erop toezien dat de verbeteringen die in de peiling genoemd zijn ook daadwerkelijk door het College en de ABG organisatie op gepakt worden.
Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.