Details:

De Stichting Juin organiseert culturele evenementen in Rijen met als doel het stimuleren en begeleiden van het organiseren van culturele evenementen, in de ruimste zin van het woord, voor iedereen en door iedereen.
De Stichting Juin organiseert culturele evenementen in Rijen met als doel het stimuleren en begeleiden van het organiseren van culturele evenementen, in de ruimste zin van het woord, voor iedereen en door iedereen. Ons streven is om unieke culturele evenementen te bieden die niet door andere instanties worden georganiseerd. Onze doelgroep bestaat uit de inwoners van Rijen, van jong tot oud. Stichting Juin heeft daarbij het oogmerk om het bedrijfsleven uit Rijen optimaal bij deze activiteiten te betrekken. We zetten met deze formule een aanpak neer, die velen stimuleert om mee te werken aan een levendige culturele samenleving in Rijen en omstreken tot in lengte van jaren.

Stichting Juin is opgericht in 2000 bestaat uit een Stichtingsbestuur (5 leden) en circa 60 vrijwilligers: de Juinsociety. Vanuit ideeën en initiatieven worden projectgroepen geformeerd die de activiteiten organiseren, daarbij ondersteund door het bestuur.

Doelstelling is de verschillende evenementen kostenneutraal te organiseren. Het bestuur zal er op toe zien dat evenementen en activiteiten laagdrempelig en voor een breed publiek toegankelijk.

Meer informatie

Voor vragen of contact kun je contact opnemen met een van de bestuursleden of een mailtje sturen naar info@juin.nl.


Contactgegevens:

Adres: Mary Zeldenrustlaan 24
5122 CE Rijen

Website: http://juin.nl
Telefoon: 0161-294050

 

Openingstijden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

 

facebookpagina facebookpagina

 

 

 

juin, evenement, evenementen, stichting, oranje, boel, feest, rijen, koninginnedag, koningsdag, concert, muziek, dans