Tekst en foto: Claudia van Dooren-Hovers

Namens HalloGilzeRijen was ik te gast bij het werkatelier Klimaatverandering op dinsdagavond 9 januari in de raadszaal van het gemeentehuis.

Karin van den Akker, verantwoordelijk voor de thema’s duurzaamheid, milieu, natuur en landschap binnen de gemeente, opende de avond. Daarna vertelde Thomas Jansen, expert op het gebied van landschapsarchitectuur en ecologische gebiedsinnovatie wat er deze avond werd verwacht van de gasten. Gasten waren vertegenwoordigd vanuit allerlei hoeken van de samenleving. Denk aan Andre Dilweg, voorzitter van Energie Gilze en Rijen, Frans Seelen van Natuurlijk Gilze Rijen, een aantal partijleden van diverse politieke partijen en ook scholieren die duurzaamheid een warm hart toedragen.

Als spreker was Noud te Riele van Langebeesten Energie(k) (een energiecoöperatie in het midden van het Oude Centrum van Den Haag) uitgenodigd. Hij vertelde ons op bevlogen wijze over diverse prachtige initiatieven, denk hierbij aan insectenhotels, stichting buurauto, klimaatneutrale wijken, wormentorens. Allemaal projecten ten gunste van het klimaat en milieu. Ook informeerde hij ons over de innovatieve manier waarop onder andere bewoners, bedrijven en eigenaren van grote projecten in de buurt, zoals corporatie Staedion en de gemeente, worden verenigd.

Krachten bundelen

Het doel van de avond was om met uitvoerbare initiatieven te komen en partijen te verbinden. Een eerste aftrap werd gemaakt door in projectgroepen samen te zitten en concrete ideeën te bedenken. Gedreven mensen op het gebied van natuur en milieu hebben contact gelegd en afspraken gemaakt om daadwerkelijk met deze initiatieven aan de slag gaan.

Voorlichting

Eén van de groepen hield zich bezig met voorlichting. Of zoals ze zichzelf al snel noemden: ‘de vrienden van Samen Bewust’. Zij hebben de ambitie om alle mooie initiatieven ten gunste van natuur en milieu uit te dragen, draagvlak te creëeren en jou en mij erbij te betrekken. Want Samen Bewust is geen ver van mijn bed show. Het is een thema dat iedere inwoner van Gilze en Rijen raakt.

HalloGilzeRijen zal als communicatieplatform zeker een belangrijke rol gaan spelen om je te informeren, adviseren en enthousiasmeren om zélf iets te doen aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Op die manier dragen we graag ons steentje bij.

Claudia van Dooren-Hovers