Op dinsdag 22 januari jl. hield Scholengroep Rijen haar eerste informatiemarkt voor ouders van toekomstige kleuters in De Boodschap. Ondanks het winterse weer was er een mooie opkomst. Na een korte inleiding door de directeur, Cor Diepstraten, presenteerden de scholen zich. Ook de leerlingenraden van de scholen waren aanwezig om iets over de school te vertellen. Naast de scholen uit Rijen was ook de 3Musketiers uit Hulten aangesloten en ook Stichting Muzerij voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk was aanwezig.

Na de presentaties van de scholen konden de aanwezigen de markt bezoeken voor informatie en voor het stellen van de vragen.

We kijken terug op een mooie bijeenkomst en zien u graag terug op één van onze scholen.