Vanaf 2019 wordt alleen graasdierpremie uitgekeerd aan schapen en runderen die op niet-subsidiabele grond grazen. De ‘graslandcorrectie’ komt te vervallen. Deze wijzigingen kunnen ongunstig of juist gunstig uitvallen.

Lees hierover meer op:

https://www.schippergroep.nl/kennisplatform/nieuws/meer-of-minder-graasdierpremie/