… Opnieuw is Gilze verder ‘ontgroend’

Nadat onlangs een meerderheid van de gemeenteraad het besluit nam dat 151 monumentale bomen langs de Tilburgsebaan zullen moeten verdwijnen, is opnieuw het lot bezegeld van een belangrijk historisch groenelement in Gilze. De gemeente liet een gedeelte van de oude groenstructuur in het Mollebos rooien. Dit tot groot verdriet van veel inwoners van Gilze en tot bezorgdheid van de PvdA Gilze en Rijen. De fractie stelde daarom hierover vragen aan burgemeester en wethouders.

Kaalslag van historische beplanting in het Mollebos

Inwoners van Gilze constateerden anderhalve week geleden tot hun verontwaardiging dat een deel van de oude heesters in het Mollebos was verdwenen. In opdracht van de gemeente en wethouder Aletta van der Veen (Kern’75) viel namelijk een fors deel van de ruim 60 jaar oude rododendrons en hulst ten offer aan de onbezonnen ingreep van de gemeente. Dit gebeurde naar verluidt op verzoek van bewoners van het tegen het Mollebos aangebouwde appartementencomplex.

Afspraak geschonden

Destijds was bij de omstreden realisatie van het appartementencomplex de uitdrukkelijke afspraak gemaakt dat de beplanting bij de appartementen aan de noordzijde van het park zou blijven bestaan. De werkgroep Mollebos, omwonenden en andere betrokkenen hadden dit als uitdrukkelijke voorwaarde bedongen bij de gemeente en de ontwikkelaar van plan ‘Aartsbos’.

Door het onverwachte rooien van de historische groenstrook is nu een gapend gat ontstaat tussen het Mollebos en het wooncomplex. Wat resteert zijn enkele plukjes ‘schaamgroen’. Hierdoor zijn niet alleen de natuurwaarden en het aanzien van het park wezenlijk aangetast, maar is ook de bufferwerking verdwenen.

PvdA vragen aan het college

De PvdA Gilze en Rijen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over het rooien van de historische beplanting. De raadsfractie van de PvdA wil onder meer weten of hierover overleg is gevoerd met omwonenden en belanghebbenden en met name of dit is gebeurd in overleg met en met instemming van de werkgroep Mollebos. Bovendien of voor het rooien de noodzakelijke vergunning was verleend. Ook wil de PvdA fractie weten hoe het college de historische groenstructuur denkt te gaan herstellen en de verwijderde beplanting gaat vervangen en wanneer dit gaat gebeuren.

De PvdA betreurt dat opnieuw onder verantwoordelijkheid van de gemeente de toch niet sterk met groen bedeelde kern Gilze om discutabele redenen een belangrijk deel van haar groen verliest.

Zichtbaar betrokken

De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met

Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl