Verenigingen of inwoners die willen sporten, betalen huur om gebruik te maken van gemeentelijke sportvoorzieningen. Vanwege de coronamaatregelen waren gemeentelijke sportvoorzieningen dit voorjaar gesloten. Het college heeft besloten om de huur over de maanden maart tot en met mei 2020 kwijt te schelden. Het gaat om verenigingen en inwoners die de huur rechtstreeks aan de gemeente betalen. Daarbij maakt het college gebruik van aanvullende steunmaatregelen van het kabinet.

“Het kabinet en de veiligheidsregio’s namen dit voorjaar uitzonderlijke en enorm ingrijpende maatregelen om onze gezondheid te beschermen. Veel sportactiviteiten lagen stil. Uitgaven liepen door. We namen al maatregelen om verenigingen hierin tegemoet te komen. Daar komt nu het kwijtschelden van de huur over de periode maart tot en met mei bij. Het maakt een verloren sportseizoen niet goed, maar het helpt verenigingen wel om door deze ook voor hen moeilijke periode heen te komen.”, aldus wethouder David Vermorken (sport)

De gemeente kan de regeling niet inzetten voor verenigingen die sporten in sportcomplex Den Butter, sporthal Achter de Tuintjes en de culturele centra in Rijen en in Gilze. Dat komt omdat verenigingen die gebruik maken van deze locaties huur betalen aan de exploitant en niet rechtstreeks aan de gemeente. De gemeente heeft de exploitanten opgeroepen om ook gebruik te maken van deze regeling en zo verenigingen huur kwijt te schelden. Daarnaast informeert de gemeente alle verenigingen die een accommodatie in eigendom hebben over de mogelijkheid een tegemoetkoming aan te vragen wanneer een omzetverlies van ten minste 20% is geleden.

“Gelukkig is op dit moment sporten weer mogelijk. Ik heb veel respect en waardering voor de wijze waarop verenigingen maatregelen hebben genomen om dit mogelijk te maken of voorbereid zijn op extra maatregelen mocht het virus een vereniging treffen. Het wordt een bijzonder sportjaar, maar ik wens iedereen vooral ook een mooi sportjaar toe. We volgen met belangstelling de ontwikkelingen en blijven in gesprek met verenigingen over mogelijke knelpunten en oplossingen” aldus wethouder David Vermorken.