Geïnteresseerden die vragen hebben over de reactie van Defensie op eerder ingediende zienswijzen op het luchthavenbesluit zijn donderdag 17 september van harte welkom in het Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. Medewerkers van de vliegbasis en het ministerie uit Den Haag staan die middag en avond klaar om zoveel mogelijk vragen uit de gemeente te beantwoorden.

Via www.defensie.nl/luchthavenbesluitgilzerijen kan een afspraak gemaakt worden voor deze bijeenkomst. Er zijn meerdere bijeenkomsten tussen 14.00 tot 22.00 uur. In verband met COVID-19 is hiervoor alleen toegang op basis van inschrijving.

Geïnteresseerden die niet in de mogelijkheid zijn om de bijeenkomst bij te wonen belt Defensie graag terug. Via het aanmeldformulier kunnen zij een 10-minuten afspraak inplannen voor op vrijdag 18 september. Wanneer er voorkeur is voor reactie per e-mail of whats-app kan dit aangegeven worden in het aanmeldformulier.

Meer informatie over de Informatienota en het proces is eveneens te vinden op: www.defensie.nl/luchthavenbesluitgilzerijen.

Informatienota
Deze week (9 september) publiceerde Defensie een Informatienota naar aanleiding van circa 800 zienswijzen die ingediend werden op de Milieueffectrapportage en het Ontwerp-Luchthavenbesluit van de vliegbasis. Het proces om te komen tot een luchthavenbesluit is opgeschort en wordt pas later hervat. Als Defensie De Peel kan gebruiken voor jachtvliegtuigen, vervalt de reserveveldfunctie voor jachtvliegtuigen op Gilze-Rijen. Defensie wil graag in de tussentijd via deze Informatienota recht doen aan eerder ingediende zienswijzen. Enkele zienswijzen zijn nog niet beantwoord. Deze worden later beantwoord in de Definitieve Reactienota, nadat hierover uitgebreid overleg heeft plaatsgevonden met de omgeving.