Vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten krijgt oud-burgemeester Jan Boelhouwer bij zijn afscheid op zaterdag 19 september 2020 het ereburgerschap van de gemeente Gilze en Rijen toegekend. Het presidium heeft dit op voordracht van het college besloten. De gemeenteraad neemt in zijn eerstvolgende vergadering het definitieve besluit.
Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Jac Wouters reikt de bijbehorende erepenning in zilver en oorkonde tijdens de afscheidsbijeenkomst voor de oud-burgemeester, aanstaande zaterdag om 14.25 uur, aan hem uit.

De heer Boelhouwer is waarnemend burgemeester geweest van 15 december 2010 tot 1 oktober 2011, burgemeester van 1 oktober 2012 tot 1 april 2020 en aansluitend opnieuw waarnemend burgemeester tot 7 april 2020.

De heer Boelhouwer heeft zich in deze 8,5 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Gilze en Rijen. Door zijn enorme netwerk, wist hij deuren te openen die voorheen gesloten bleven. Hij zette zich in voor een aantal grote projecten in onze gemeente waarvan de impact verder reikt dan onze gemeentegrenzen en de regio. Zo is daar de aanstaande verbouwing van het asielzoekerscentrum Gilze. Hij zorgde er mede voor dat ook de IND, Dienst Terugkeer & Vertrek, Marechaussee en tolken vanuit Den Bosch naar Gilze komen. Ook bij de vestiging van Gate 2 (Aeroparc) en bij kwesties over de Vliegbasis Gilze-Rijen en het spoor maakte de gemeente dankbaar gebruik van de ambassadeursrol van zijn burgemeester.

Daarnaast zette de heer Boelhouwer zich in, in de strijd tegen de ondermijnende (drugs)criminaliteit. Zelfs toen zijn persoonlijke veiligheid en vrijheid hierbij in het gedrang kwam. Anno 2020 staat de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit hoog op de landelijke politieke agenda. Dat is in belangrijke mate een verdienste van de heer Boelhouwer.
De heer Boelhouwer was de eerste in Nederland die drugspanden voor langere tijd sloot. Veel gemeenten namen deze werkwijze over. Inmiddels sluit de gemeente ook panden waar voorbereidende activiteiten om te komen tot een drugslaboratorium plaatsvinden
Door zijn inzet is de toepassing van bestuursrecht en privaatrecht door gemeenten in de strijd tegen ondermijning – naast de inzet van het strafrecht door politie en justitie – steeds gebruikelijker geworden.

In zijn werk schuwde de heer Boelhouwer niet om zijn mening te geven. Hij ziet de grote lijnen en ziet hij toe op het nemen van besluiten die boven de partijen staan en die de lange termijn dienen. Maar hij heeft ook aandacht voor de individuele inwoner. Waar lief en leed was in onze gemeenschap, was de heer Boelhouwer ter plekke. Vanuit inwoners is er dan ook grote waardering voor zijn werk.

In het verleden is het ereburgerschap toegekend aan vijf voormalige burgemeesters en vijf scheidende wethouders.

Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Jac Wouters reikt de erepenning in zilver en de oorkonde uit aan de heer Boelhouwer tijdens zijn afscheidsbijeenkomst op zaterdag 19 september om 14.25 uur in cc De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.