De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM) vergadert op woensdag 30 september. Ze heeft bijvoorbeeld als taak de Minister van Defensie te adviseren.

Wat doet het COVM?
De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en mensen die in de buurt van de vliegbasis wonen. De COVM adviseert bijvoorbeeld over maatregelen om het geluid van de vliegbasis te verminderen. Ook geeft de COVM voorlichting over de geluidsonderdelen die bij het vliegverkeer van de vliegbasis horen.

Waar en hoe laat is de vergadering?
De vergadering van de COVM is vanwege Covid-19 maatregelen niet door publiek bij te wonen. Wel is de vergadering via een livestream thuis te volgen. U vindt de link naar de livestream bij de agenda en stukken voor de vergadering van 30 september op www.gilzerijen.nl/covm. De vergadering begint om 19.30 uur.

Spreekrecht
Iedereen kan in de vergadering gebruik maken van het spreekrecht (over de onderwerpen die op de agenda staan). Neem hiervoor uiterlijk maandag 28 september contact op met het Secretariaat COVM Vliegbasis Gilze-Rijen door een mail te sturen aan: jelte.gier@rijksoverheid.nl. In overleg met de inspreker wordt besloten op welke manier het inspreken gebeurt.