In Rijen worden twee drukke spoorwegovergangen vervangen door veilige onderdoorgangen. De stationsomgeving wordt vernieuwd. Daarvoor hebben bestuurders van de gemeente Gilze en Rijen, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hun handtekeningen gezet. Eerder maakten het ministerie, de provincie en de gemeente al bekend samen 59 miljoen euro te investeren in de aanpak van de overwegen en stationsomgeving in Rijen.


Animatie Impressie Spoorzone Rijen

Rijen, gelegen tussen Breda en Tilburg, ligt pal aan de druk bereden Brabantroute. Dagelijks passeren hier vele reizigers- en goederentreinen. Dat brengt veel overlast met zich mee. Het reizigersvervoer zal de komende decennia nog verder toenemen. Vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen is gekeken hoe de doorstroming en de veiligheid het beste kan worden verbeterd.

Wethouder Sandra Diepstraten “Al meer dan 150 jaar stappen mensen in en uit de trein op NS-station Gilze-Rijen. Vanoudsher verbindt de stationsomgeving dus mensen met elkaar. De stationsomgeving is verouderd. We werken aan een nieuwe, veilige en passende entree voor Rijen met nieuwe perrons, een onderdoorgang in plaats van spoorbomen, verbeterde bereikbaarheid van het station en Rijen Zuid en een passende nieuwe, duurzame inrichting van de directe omgeving. Dit met als doel om de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren”

De tweede nieuwe onderdoorgang is onderdeel van de N631 en komt op de plek waar de deze weg het spoor kruist. De huidige overweg wordt gesaneerd en de provincie voert op dit moment groot onderhoud uit aan de weg, inclusief een rotonde ter hoogte van de Ketenbaan en verbreding van de fietspaden. Daarnaast zorgt de provincie tijdens de aanleg van de onderdoorgang over enkele jaren door ProRail voor een omleiding en legt een volledig nieuwe wegeninfrastructuur aan in de omgeving van de onderdoorgang, waaronder een rotonde ter hoogte van de Nassaulaan en een klein deel van de nieuwe snelfietsroute F58 (Tilburg-Breda).

Gedeputeerde Christophe van der Maat beseft dat er de komende jaren veel op Rijen afkomt qua werkzaamheden. “Er wordt aan twee provinciale wegen gewerkt en in het dorp gewerkt, maar dit alles leidt ertoe dat de veiligheid en leefbaarheid voor omwonenden, automobilisten, fietsers en het treinverkeer fors verbeteren. In 2021 starten we met de verbreding van de N282 bij Rijen en de aanleg van een snelfietsroute door Rijen”

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Mooi om hier samen met de regio twee vliegen in één klap te slaan. Meer treinen voor reizigers tussen Breda en Tilburg, terwijl bewoners lekker door kunnen fietsen zonder voor dichte spoorbomen te staan.”