De bouw van de onderdoorgang bij de Stationsstraat – Julianastraat in Rijen duurt naar verwachting 2 jaar. Onderdeel van de voorbereidingen is het treffen van tijdelijke voorzieningen. Zo kunnen hulpdiensten tijdens de bouw van de onderdoorgang geen gebruik maken van de Stationsstraat en Julianastraat. Voor de brandweer is dit de aanrijroute richting vliegbasis en Rijen-zuid.

Er is onderzoek gedaan naar een tijdelijke route voor de brandweer en andere hulpdiensten.
Het college besluit om de brandweer tijdens de bouw gebruik te laten maken van een tijdelijke route om Rijen-Zuid te bereiken: via de spoorwegovergang Vincent van Goghstraat door de wijk Atalanta. Hierbij houdt het college rekening met een tijdelijk langere aanrijtijd voor de brandweer om een calamiteit in Rijen Zuid te bereiken gedurende deze periode. Andere alternatieven kosten minstens even veel of meer tijd om aan te rijden.

In de komende periode wordt in kaart gebracht, welke tijdelijke aanpassingen noodzakelijk zijn om de hulpdiensten ook zo veilig en zo snel mogelijk gebruik te laten maken van de tijdelijke route. De onderdoorgang vervangt vanaf 2025 de huidige spoorwegovergang. Dankzij de onderdoorgang kan iedereen straks zonder wachten van de ene naar de andere kant van het spoor.