Burgemeester en wethouders willen tegemoet komen aan een veelgehoorde wens om fietsers meer comfort te bieden in de nieuwe onderdoorgang aan de Stationsstraat – Julianastraat in Rijen. Als het aan het college ligt, wordt de toegang tot de onderdoorgang aan de zuidzijde minder steil. Ook is nog eens goed gekeken naar de aanrijtijden van hulpdiensten. Om lange aanrijtijden van hulpdiensten te voorkomen, is het noodzakelijk dat ook zij gebruik kunnen maken van de onderdoorgang. De onderdoorgang vervangt vanaf 2025 de huidige spoorwegovergang. Dankzij de onderdoorgang kan iedereen straks zonder wachten van de ene naar de andere kant van het spoor.

Zorgvuldig
“De onderdoorgang maakt onderdeel uit van de plannen om de stationsomgeving op te knappen. Daarmee willen we voor iedereen de veiligheid en bereikbaarheid van het station en van Rijen verbeteren. De keuzes die we nu maken, maken we voor vele jaren. Daarom gaan we zorgvuldig te werk en hebben we Stichting Zet gevraagd onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de plannen voor mensen met én zonder een beperking. Vanwege nieuwe ontwikkelingen en zorgen vanuit de omgeving vroeg het college de brandweer om het eerdere onderzoek uit 2019 te actualiseren. Beide onderzoeken hebben we nader bestudeerd en leiden tot het voorstel om met name het comfort voor fietsers te verbeteren.” licht wethouder Sandra Diepstraten toe.

Keuzes maken
Het college komt tot de conclusie dat de hulpdiensten door de tunnel moeten en wil voor fietsers een minder steile helling aan de Julianastraat mogelijk maken. Daarom stelt het de gemeenteraad voor om voor het ontwerp van de onderdoorgang uit te gaan van een diepte van 3,5 meter en een gemiddeld hellingpercentage van 4%. Een hellingpercentage van 4% heeft met name gevolgen voor de helling en de inrichting aan de zuidzijde. Deze wordt in dat geval ruim 42 meter langer en schuift circa 2,5 meter westelijk op. Daarbij is het de bedoeling dat de nieuwe parallelweg aan de
oostzijde wordt verlengd en dat er een nieuwe aansluiting komt met de Karel Doormanstraat. “We informeren de omwonenden dit weekend ook over het raadsvoorstel. Met al hun vragen kunnen zij terecht bij onze omgevingsmanager. Als de gemeenteraad de conclusies van het college onderschrijft, betrekken we hen graag bij de verdere uitwerking.” aldus wethouder Sandra Diepstraten.

Vervolg
Op 1 juni 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte over de conclusies van het college. De gemeenteraad doet dat op 17 juni. “Deze tussenstap markeert een belangrijke fase in het project. We werken toe naar een eerste ontwerp van de onderdoorgang. Dat betekent dat we nu nog kunnen bijsturen op uitgangspunten, zonder dat dat leidt tot veel vertraging of extra kosten. Op basis van de uitgangspunten die we nu vaststellen, volgen dit jaar en volgend jaar een ontwerpbestemmingsplan, een uitgewerkt eerste ontwerp van de onderdoorgang en een concrete begroting. Op basis hiervan neemt de gemeenteraad vervolgens een uitvoeringsbesluit” vertelt wethouder Sandra Diepstraten.