In de raadsvergadering van 17 juni heeft (de meerderheid van) de gemeenteraad besloten om voor het ontwerp van de onderdoorgang Julianastraat – Stationsstraat als ontwerpeis een gemiddeld hellingspercentage per helling te hanteren van 4%. Daarnaast heeft (de meerderheid van) de gemeenteraad besloten om de toerit van de onderdoorgang Julianastraat – Stationsstraat aan de zuidkant met 42 meter te verlengen, met daarbij mogelijk een verschuiving naar het westen van circa 2,5 meter. Hiermee wil de gemeenteraad een gemiddeld hellingspercentage van 4% per helling en toegankelijkheid van de onderdoorgang voor de hulpdiensten realiseren.

Tijdens de uitvoering van het project (realisatie van de onderdoorgang) zal de brandweer gebruik maken van een tijdelijke route om Rijen-zuid te bereiken: via de spoorwegovergang Vincent van Goghstraat.

In de raadsvergadering van 17 juni heeft (de meerderheid van) de gemeenteraad tevens besloten om de structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen met aanvulling van de Stationsomgeving vast te stellen. Ook heeft (de meerderheid van) de gemeenteraad de “Nota van zienswijzen Voorgenomen aanvulling Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen“ vastgesteld. De indieners van een zienswijze krijgen hierover persoonlijk bericht.

Wilt u de raadsvergadering terugkijken dan is deze spoedig te bekijken via de volgende link https://vimeo.com/showcase/6971484.