Van RijenOntspoort over de ondertunneling Stationsstraat – Julianastraat

“Rijen Special Forces”, lees ik dat nu goed? Ja, ja als het aan de gemeenteraad ligt dan krijgen we een speciale brandweereenheid in de gemeente, met speciaal materieel, lees blusauto.

Wat is de aanleiding? Welnu de geprojecteerde tunnel in de Julianastraat – Stationsstraat, die is zoals u weet al te steil omdat men graag daar met de huidige brandweerwagen van 3.30mtr doorheen wil rijden. In plaats van een geschikte andere route voor brandweer te vinden en daarmee de tunnel minder diep en daardoor ook voor de gewone fietser toegankelijk maken gaat men voor de diepe optie. Een prestigezaak van het college over de rug van de Rijenaar die veilig en comfortabel fietsend van noord naar zuid en omgekeerd wil rijden.

Om de 3.50 meter doorrijdhoogte van de tunnel te rechtvaardigen heeft het college van B&W bedacht om twee routes met elkaar te vergelijken. Zodanig dat de route door tunnel het meest gunstigste uit het vergelijk zou komen. Dat was niet zo eenvoudig, want het was aan de raadsleden al in 2019 door de Heer Kusters (landelijke brandweerspecialist) klip en klaar uitgelegd dat er voldoende alternatieven zijn om Rijen Zuid en de Vliegbasis tijdig te bereiken met de brandweer zonder het gebruik van een tunnel. Verzin een list zou B&W gedacht hebben. En dus heeft B&W een route vol met niet bestaande wegen verzonnen. Hoe dan zult u zeggen. Welnu, als toetsingsroute had men een route via de Vincent van Gogh spoorwegovergang richting Zuid naar de Sportlaan, via de Atalanta en dan weer noord via de Dagpauwoog, het fietspad langs het spoor, en dan weer zuid via de Generaal van Geenstraat naar de Kareldoormanstraat en dan zuid via de Julianastraat op naar de vliegbasis. Een toeristische route zullen we maar zeggen die B&W claimt ook tijdens de bouw van de tunnel als tijdelijke route te gaan gebruiken. En jazeker deze heeft een langere rijtijd naar de basis dan door de Tunnel. High fives in het college de hogere doorrijdhoogte is hiermee een aangetoonde noodzaak. Hier ontbrak nog net het publieksrondje om het Rembrandplein. De vliegbasis wordt op hun wenken bediend. Langere aanrijden voor de militaire wijk, Hulten en Molenschot doen er kennelijk niet toe.

Dan nog een gevoeligheidje. Je zou denken dat brandweer routes moeten voldoen aan alle eisen die de overheid hieraan stelt…. Niet dus, de geplande tunnel door de Stationsstraat – Julianastraat heeft een 3,50 meter doorrijdhoogte zodat de huidige 3.30 hoge brandweerwagen past. Maar volgens het bouwbesluit van de overheid en bevestigd door, de voor de Brandweer beleidsbepalende Veiligheids Regio, moet de doorrijhoogte minimaal 4,20 meter zijn. B&W verzekeren ons echter dat de komende decennia Rijen beschikt over een afwijkende brandweerwagen die past door de te plannen tunnel, net als de huidige bluswagen van Rijen. Pleisters plakken noemen wij dat bij RijenOntspoort……
Maar goed, helemaal in orde zult u denken. Als een pleister het bloeden van de wond doet stoppen is dat precies het juiste effect. Wat is nu het probleem? De verwachte levensverwachting van een tunnel is veel langer dan dat de huidige blusauto van de gemeente meegaat. De verwachting van brandweer Nederland is dat de toekomstige bluswagens hoger zullen zijn. In verband met de klimaatveranderingen en de daarbij horende natuurbranden denken de veiligheid regio’s dat er overgegaan moet worden op vier wiel aangedreven voertuigen. In ieder geval zullen deze moeten voldoen aan het bouwbesluit, dus lager zijn dan 4,2 meter en die worden collectief ingekocht……… Als B&W zijn woord houdt krijgt de brandweer Rijen dan gewoon een afwijkende blusauto die door de tunnel van 3,50 meter past, maar de bemanning moet dan wel speciaal getraind worden. Collega’s in andere gemeentes hebben dan ander materieel. Special Forces Rijen dus.

Ook het inzetten van rookmelders voor woningen in Rijen Zuid is onderzocht om een sneller ontdekking van brand en dus kortere opkomsttijden te realiseren. In 2020 heeft RijenOntspoort dat al aangekaart bij B&W, toen en nu nog steeds wimpelde de wethouder dat af als ‘Schijnveiligheid’. Even ter info; vanaf 2021 moet alle nieuwbouwwoning volgens het bouwbesluit rookmelders bevatten en per 2022 voor alle woningen in Nederland. Dit om even de kwaliteit van onderzoeken en deskundigheid en vooringenomenheid van het college te duiden.


Zoiets zoals op de afbeelding hiernaast getoond is wordt het. U moet alleen de bomen aan de bovenzijde wegdenken, want daar is geen plek voor, de steile hellingen en een bocht moet u erbij denken want wij konden geen passende foto’s vinden op internet. Geen enkele gemeente bouwt namelijk zoiets: 6 meter breed en 6 meter diep en geen plek voor aparte fiets en voetpaden. Je zult als fietser maar een brandweerauto tegenkomen of gewoon twee tegenmoet komende auto’s……Volgens Veilig Verkeer Nederland is dat in ieder geval geen goed plan maar ach wat weten die daarvan? Vooralsnog gloort er nog geen licht aan het einde van de tunnel.

U hoort het, RijenOntspoort is kritisch en houdt u op de hoogte……..