Trein dendert door voor diepe spoortunnel bij station Rijen

Deze week vergadert de gemeenteraad over het voorstel van B&W om te kiezen voor en ondertunneling van de spoorlijn bij het station in Rijen met een doorrijhoogte van 3,50 meter. Naast fietsers en auto’s kunnen dan ook hulpverleningsvoertuigen van de brandweer door de tunnel. De PvdA Gilze en Rijen vraagt zich af of het college en de coalitiepartijen als voorstanders van een dergelijke diepe ondertunneling wel op het goede spoor zitten.
De PvdA opteert voor een tunnel met een doorrijhoogte van 2,5 meter. Deze is veiliger en comfortabeler voor fietsers en zal ongewenst gebruik door auto’s ontmoedigen. Voor de brandweer lijkt daarbij een andere oplossing mogelijk.

Veiligheid en comfort voor fietsers staan ter discussie
Bij de commissiebehandeling van het voorstel van het college richtte de discussie zich vooral op de veiligheid en het comfort voor de fietsers en ander langzaam verkeer. Het voorstel van het college gaat uit van een hellingpercentage van de straten aan de zuid- en noordzijde van gemiddeld 4%. Zowel de vier omwonenden die inspraken en ook de drie oppositiepartijen PvdA, D66 en Groen Gilze en Rijen betwijfelen of met een dergelijke hellingpercentage dit doel wordt gehaald. Autoverkeer en langzaam verkeer zoals fietsers laten zich moeilijk mengen in een tunnel, laat staan als er een hellingspercentage komt die ruim boven de 3% uitkomt.

Sein staat niet op groen voor de PvdA
Opvallend was dat de vier coalitiepartijen Kern75, Gemeentebelang, VVD en CDA zonder enige bedenking of vraag het collegevoorstel omarmden. Blijkbaar stonden voor hun de seinen vooraf al op groen. En speelt voor hun geen rol dat het onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van de plannen pas later dit jaar beschikbaar komt. Het gaat hierbij onder meer om hydrologisch onderzoek dat essentieel is omdat op de locatie van de tunnel een aardbreuk is die behoorlijk roet in het eten kan gooien.
Voor de PvdA staat het sein daarom zeker nog niet op groen. Immers nu kiezen voor het collegevoorstel beperkt ongewenst de latere oordeels- en besluitvorming door de raad.

Voor brandweer wellicht betere oplossing mogelijk
Voor de PvdA staat de noodzakelijke brandweerzorg voor de bewoners van Rijen-Zuid en de vliegbasis niet ter discussie. Deze moet verzekerd zijn. Tijdens de aanleg van de tunnel zal de brandweer gedurende naar verwachting 2 jaar gebruik maken van de spoorwegovergang bij de Vincent van Goghstraat.
PvdA raadslid Peter von Meijenfeldt hierover: “het is een moeilijke afweging omdat het gaat om de opkomsttijd van de brandweer in relatie tot de veiligheid van de verkeersdeelnemers in de tunnel. De iets langere rijtijd van de brandweer en het feit dat slechts incidenteel nodig is, weegt voor de PvdA niet op tegen de risico’s voor de fietsers in de tunnel. Daarom kiezen wij ervoor om de route via de Van Goghstraat ook later te handhaven. Bovendien is het een optie dat er een stalling komt van een blusvoertuig in Rijen-Zuid”.

Breed draagvlak nodig voor de oplossing
De realisatie van een ondertunneling is wellicht het grootste en duurste project dat ooit is uitgevoerd door de gemeente. Volgens de PvdA is het daarom gewenst dat er zowel bij de inwoners van de gemeente en in de raad een breed draagvlak bestaat voor het project. Doordat de sporen van coalitie en oppositie zo ver uiteen lopen, lijkt dit met het collegevoorstel uitgesloten. Dit kan van invloed worden op het verdere verloop. Bovendien staat nog geenszins vast dat de inwoners een ondertunneling in de voorgestelde vorm en functie wensen.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl