Snelle hulp jeugdigen ver weg

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota diende de PvdA een motie in om snel met een oplossing te komen voor de kinderen en jongeren in onze gemeente die hulp nodig hebben. Door de problemen bij de Jeugdbescherming Brabant is de druk op onze lokale hulpverleners enorm toegenomen. De PvdA wil dat de wachttijd daalt en alle jeugdigen met een hulpvraag in onze gemeente snel geholpen worden.

Lange wachttijden jeugdhulp
Al jarenlang zijn er lange wachtlijsten binnen de specialistische jeugdhulp. Door een personeelstekort kondigde de Jeugdbescherming Brabant recent een opnamestop af. Onze lokale hulpverleners van het Sociaal Team en het Dorpsteam zien zich genoodzaakt om ondersteuning te verlenen aan de jeugdigen die niet bij Jeugdbescherming Brabant terecht kunnen. Dit leidt ertoe dat zij niet of nauwelijks meer aan hun eigen taken toe komen en dat de wachttijden bij het Sociaal Team en het Dorpsteam toenemen.

PvdA motie jeugdhulp
Geen tijd te verliezen dus volgens de PvdA. Daarom werd er een motie ingediend met het verzoek aan de wethouder om zo snel mogelijk samen met het Sociaal Team en het Dorpsteam tot een goede tijdelijke oplossing te komen, zodat alle jeugdigen in onze gemeente snel geholpen worden. Fractievoorzitter PvdA Marielle Doremalen: “Alle kinderen, jeugdigen en ouders in onze gemeente hebben recht op snelle hulp en ondersteuning bij opvoed- en zorgvragen. Nu moet men op deze hulp wachten. Daar moet snel een oplossing voor komen en als dat betekent dat er geld vrij gemaakt moet worden, bijvoorbeeld om tijdelijk extra mensen aan te nemen binnen het Sociaal Team of het Dorpsteam, dan heb ik dat er wel voor over”.

Geen snelle oplossing
Wethouder van der Veen gaf aan dat er wel nagedacht wordt over oplossingen en dat er plannen gemaakt worden. Hierbij kon zij nog niets zeggen over de kans van slagen van deze plannen en of dit ook daadwerkelijk de broodnodige verlichting van de druk op de lokale teams gaat brengen en zo ja, op welke termijn. Zij zag niets in het tijdelijk aanstellen van extra mensen om zo alle zorgvragers binnen onze gemeente tijdig te kunnen helpen. De PvdA motie werd niet aangenomen en er werd door CDA, VVD, D66, Groen Gilze en Rijen, Gemeentebelang en Kern75 tegen de motie gestemd.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl