De afgelopen twee maanden stapelen de tekorten bij de gemeente zich op. Bijvoorbeeld bij het project spoorzone: dat geeft een overschrijding te zien van €15 miljoen, maar dit kan nog eens met €10 miljoen oplopen door niet ingecalculeerde hogere bouwkosten. En dat terwijl er ook een veel goedkopere fietstunnel mogelijk is, die beter is voor zowel de inwoners van Rijen-Zuid als voor de omwonenden aan de Julianstraat en Stationsstraat. Maar de coalitiepartijen Kern ’75, CDA, VVD en Gemeentebelang houden stug vol: het zal en moet een gevaarlijk autotunnel worden, met minimale ruimte voor fietsers.
Ook de kosten van de sporthal Achter de Tuintjes in Gilze vallen flink tegen (nieuwbouw: ruim €5 miljoen méér) mede veroorzaakt door slechte ramingen, vergeten achterstallig onderhoud en stagnatie in het voorbereidingsproces, omdat wethouder van der Veen (Kern ’75) geen ambtelijke projectleider kon vinden. Dat is nog niet alles: ook de nieuwe sporthal in Rijen (voormalige Margriethal) wordt 7 ton duurder. Met dank aan wethouder Zwarts (Gemeentebelang) die deze week met schaamrood op de kaken moest uitleggen dat de bouwkosten in 9 maanden tijd met 47% waren overschreden. En de lijst is veel langer….

Geen reserves meer
Deze extra kosten kunnen niet meer gedekt worden uit de gemeentelijke reserves, want die zijn op. De coalitie van Kern ’75, CDA, VVD en Gemeentebelang gaf namelijk de afgelopen jaren veel meer uit dan er inkomsten waren. Erg zorgelijk, vindt D66. En daarbij werden ook nog eens de OZB-tarieven met 30% verhoogd, zodat de inwoners dubbel gepakt worden. Het echte probleem wordt inmiddels duidelijk: de miljoenenreserves die er enkele jaren geleden nog waren, zijn weggesmolten als sneeuw voor de zon. Omdat er veel projecten zijn geweest met financiële overschrijding, zoals het Omgekeerd inzamelen van afval en de genoemde sporthallen.

Geen meerjarig sluitende begroting
De gemeentelijke begroting is voor dit en komend jaar nog net sluitend, maar voor de jaren erna doemen grote tekorten op. Dat betekent dat de gemeente nu geen enkele financiële ruimte meer heeft, en de komende jaren een tekort van vele tonnen heeft te dekken. En dat alles onder verantwoordelijkheid van de VVD-wethouder van Financiën, Vermorken, die zo ‘vriendelijk’ was dit financiële gat achter te laten. Het huidige college heeft aan potverteren gedaan en het nieuwe college mag de financiële problemen gaan oplossen. Antonet Krol en Frits van Vugt van de D66-fractie: “Beter is om eindelijk eens de veel te dure (ambtelijke) ABG-organisatie efficiënter te maken, we pleiten hier al jaren voor. De ‘overhead’ ervan is veel duurder dan elders. Het is onacceptabel dat voorzieningen voor inwoners weer uitgesteld worden, omdat we binnen de gemeente verkeerde prioriteiten stellen”.

Nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes weer uitgesteld door Kern’75, VDA, VVD en Gemeentebelang
Nu de gemeentelijke schatkist leeg raakt, is er paniek. Een meerderheid van de raad koos onlangs voor de nieuwbouwvariant en niet voor de renovatieversie, waarvan de kosten inmiddels ook heel hoog opgelopen waren. Voor de nieuwbouw van Achter de Tuintjes kan volgens het college onvoldoende geput worden uit voor de sporthal gereserveerde begrotingsmiddelen. Hoewel de berekening van het college grote tekortkomingen vertoont.
Tot ongenoegen van D66, wil het college de beslissing over de nieuwbouw uitstellen tot juli, terwijl er een helder raadsbesluit ligt, en de dekking er toch lijkt te zijn, maar de bekostigingswijze niet aangepast wordt door het college. Het is eigenlijk pure onwil omdat het college, met wethouder Van der Veen (Kern ’75) voorop, niet voor de nieuwbouwvariant was, maar voor de renovatie. En onbegrijpelijk van Kern’75 dat zegt voor de nieuwbouw te zijn, maar nu toch weer aarzelt.
Gevolg: wéér langer wachten voor de Gilzer sporters en nóg hogere (bouw)kosten (geraamd op 3 ton). Dat wil D66 gaan voorkomen, en dat kan…………………. met uw stem op 16 maart!

Voor meer informatie: mail fractie@D66gilzerijen.nl