Nu we volop gevaccineerd worden, kunnen we de coronacrisis hopelijk snel beteugelen. Met dit vooruitzicht is het belangrijk voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen om aandacht te hebben voor inwoners, verenigingen en ondernemers die vanwege corona in de problemen zijn gekomen. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar via verschillende steunpakketten. De gemeenten staan voor de uitdaging deze middelen zo goed mogelijk te benutten.

De zorgen die door corona zijn ontstaan, kunnen ook kansen bieden om problemen die al bestonden mee te nemen in de oplossingen van nu. We hebben hierbij ook oog voor de lokale economie. “Essentie is dat we in beeld brengen waar de nood het hoogst is. Ook willen we weten waar er kansen liggen om met incidentele middelen structurele verbeteringen te creëren. Zodat alle drie onze gemeenten er een beetje beter van worden”, zegt wethouder Ton Braspenning namens de drie gemeenten.

Om de zorgen die zijn ontstaan goed in beeld te brengen en de kansen te benutten om als samenleving beter uit de crisis te komen, hebben de gemeenten een korte vragenlijst opgesteld. Iedereen kan deze lijst invullen: inwoners, ondernemers en verenigingen. De sluitingsdag is 31 juli 2021.

Laat ons weten wat u vindt! Het vragenlijstje staat op www.menti.com code 28332671