Burgemeester Derk Alssema van de gemeente Gilze en Rijen reikt op dinsdagavond 29 maart 2022 rond 20.30 uur een Koninklijke Onderscheiding uit aan vertrekkend raadslid H.W.A.M. (Hans) Rutten uit Rijen. Hij wordt dan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Rutten (63 jaar) is zestien jaar (vier periodes) gemeenteraadslid in Gilze en Rijen geweest. Hij vertegenwoordigde de VVD Gilze en Rijen. Hij was gedurende deze hele periode ook fractievoorzitter, met uitzondering van de periode juni 2017 tot mei 2019.

Tijdens zijn raadslidmaatschap zat hij in verschillende commissies:
2005-2006
Plaatsvervangend lid van de commissie Middelen
Lid van de commissies Ruimte en Samenleving
2006-2010
Lid van de commissies Middelen en Samenleving
Lid van de rekenkamercommissie
Lid van het presidium
2010-2014
Lid van de commissie Middelen
Lid van de commissie Samenleving (april 2010-juli 2011)
Lid van de rekenkamercommissie
Lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester (2011 en 2012)
Lid van het presidium
2014-2018
Lid van de commissie Middelen (tot december 2015)
Lid van de commissie Ruimte
Lid van de auditcommissie
Lid van de rekenkamercommissie
Lid van het presidium
2018-2022
Lid van de commissie Samenleving (tot mei 2018)
Lid van de commissie Ruimte (vanaf mei 2018)
Lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester (2019)
Vicevoorzitter van de gemeenteraad
Lid van het presidium

De heer Rutten krijgt de onderscheiding uitgereikt op dinsdagavond 29 maart 2022 rond 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Rijen.
Dit gebeurt tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin afscheid wordt genomen van de raadsleden in de periode 2018-2022. De vergadering begint om 19.30 uur.