Wethouder Corné Machielsen gaf woensdagmiddag 2 november het startsein voor het project ‘Duurzame herinrichting Rijen Noord Oost’. Dat deed hij door het overzetten van een rioolaansluiting op het nieuwe regenwaterriool. Naast het tegengaan van de wortelopdruk-problemen is het tegengaan van droogte namelijk een belangrijk onderdeel in dit project. Door middel van een nieuw regenwaterriool wordt het regenwater gescheiden van het reguliere riool en daardoor kan het regenwater worden opgevangen en de bodem in trekken. 

Begin 2021 is gemeente Gilze en Rijen begonnen om samen met bewoners en betrokkenen de wijk Rijen Noordoost duurzamer, klimaatbestendiger en fietsvriendelijker te maken. Omdat niet alle straten tegelijk aangepakt kunnen worden, gebeurt dit straat voor straat. De Riekevoort en Mosselaar vormen het eerste deelproject. Daarnaast zijn de Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek aan de beurt. De komende jaren volgt de uitvoering van de andere deelprojecten.

Wethouder Machielsen: ‘Zoals iedereen weet hebben we te maken met een veranderend klimaat. Daarom spelen klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. In projecten willen we de invloed van klimaat en natuur dan ook een belangrijke plek geven.’

Per deelproject wordt bekeken wat de meest duurzame, klimaatvriendelijke mogelijkheden zijn voor de herinrichting. Voor de Riekevoort en Mosselaar betekent dit, dat naast het nieuwe regenwaterriool, er onder andere meerdere wadi’s worden aangelegd. Wadi’s zijn verlagingen in groenstroken waar het regenwater in opgevangen kan worden. Vervolgens kan het water rustig de bodem in trekken. Halverwege 2021 is al besloten, na een uitgebreide afweging van de voor- en nadelen, dat een groot deel van de bestaande bomen gekapt en vervangen gaan worden. Daarbij is er zorgvuldig gekeken naar de bomen die worden terug geplant. Er worden meerdere boom- en plantsoorten toegepast die weinig tot geen wortelopdruk veroorzaken en die meer bijdragen aan de biodiversiteit dan de huidige soorten.

De parkeervakken krijgen een half open bestrating met groen ertussen. Dat zorgt voor meer groen in de straat en een betere afvoer van het regenwater, wat zo de bodem in kan trekken. Het verhardingsmateriaal wat nog aan de kwaliteitseisen voldoet wordt hergebruikt, zodat er minder nieuw materiaal gefabriceerd hoeft te worden.

Het definitieve ontwerp, dat samen met de bewoners en andere belanghebbenden tot stand gekomen is, is te bekijken via www.leefjeomgeving.nl/riekevoort-mosselaar. Ook is hier te zien hoe de andere deelprojecten opgestart worden.