Fotograaf Serge Ligtenberg

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort reikt op dinsdag 1 november om 15.45 uur een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Cees van Leuven (69) uit Molenschot. Hij wordt daarmee benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.  De uitreiking vindt plaats in Amersfoort bij het symposium ‘100 jaar kinderrechter’.

Cees van Leuven heeft de afgelopen 40 jaar vanuit verschillende functies (advocaat, mediator, rechter, docent en publicist) enorme inzet getoond en baanbrekende bijdragen geleverd aan het familie- en jeugdrecht. In het bijzonder op het gebied van complexe scheidingen en omgangsproblematiek. Zijn drijfveer is daarbij steeds geweest om de positie van ouders en kinderen in conflictsituaties te verbeteren. Hij heeft daarmee voor veel ouders en kinderen het verschil gemaakt.

Hij ontwikkelde  onder andere het zorgmodel. Dit is de grondlegger en voorloper van het ‘ouderschapsplan’ dat in 2009 wettelijke grondslag kreeg.

Hij was de eerste advocaat-scheidingsmediator in Nederland die eind jaren ’90 in zijn rol als mediator met kinderen sprak.

Hij was voorzitter van het landelijke onafhankelijk Expertteam Ouderverstoting. Het rapport dat dit opleverde bevat adviezen voor maatregelen om de gevolgen van ouderverstoting na (echt)scheiding te voorkomen.

Hij ontwikkelde verschillende methodes die bijdragen tot een daadwerkelijke oplossing in een complexe scheidingssituatie. Niet alleen ontwikkelde hij methodes; hij ontwikkelde ook trainingen over deze methodes en gaf zelf ook trainingen aan rechters, advocaten en psychologen. Via de trainersopleiding van de vakvereniging zorgde hij ervoor dat deze aanpak bleef bestaan.

Ook schreef hij diverse handboeken en publicaties. Allemaal met als doel om zijn kennis over te dragen.

Op dit moment is de heer Van Leuven Senior rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team   familie- en jeugdrecht.