Als het aan het bestuur van de ABG-organisatie ligt, werken medewerkers over enkele jaren samen in een nieuw kantoor op de voormalige hockeyvelden aan de Mauritsweg in Rijen. Dat betekent dat vanaf dat moment een deel van het gemeentehuis leeg komt te staan. Wat betekent dat voor de toekomst van het gemeentehuis en de bestuurszetel van de gemeente? De gemeente bracht verschillende scenario’s in kaart en deed een korte marktverkenning. Op basis van de uitkomsten en de wens onder inwoners om het gemeentehuis te behouden, stelt het college de gemeenteraad voor om een ontwerp op te laten stellen voor de toekomstige invulling van het gemeentehuis als bestuurszetel in combinatie met een woon- of zorgfunctie in het vrijkomende gedeelte van het gemeentehuis. Op 13 februari vergadert de gemeenteraad over dit onderwerp.

Maatschappelijke meerwaarde behouden
“Het verleden telt mee als het om de toekomst van het gemeentehuis gaat. Veel inwoners hebben persoonlijke herinneringen aan het gebouw. Ze haalden er bijvoorbeeld hun eerste paspoort of rijbewijs, zijn er getrouwd of deden er aangifte van de geboorte van een zoon of dochter. Vanaf 1961 zijn er in het gemeentehuis veel belangrijke besluiten genomen. Daar mogen we niet aan voorbij gaan. Waar we ook niet aan voorbij mogen gaan zijn de noodzakelijke investeringen en mogelijkheden van het gebouw. De eerste onderzoeksresultaten geven aan dat het mogelijk is om de monumentale waarde en functie te behouden én er kansen zijn om deze te combineren met een woon- of zorgfunctie. We zetten in op behoud van de maatschappelijke meerwaarde van het gebouw. Marktpartijen zien kansen in de ligging van en de ruimte in het gebouw. Om behoud en kansen optimaal te combineren is het goed om nu al samen op te trekken in het verder uitwerken van plannen.”, licht wethouder Merijn Scheifes toe.

Zorgvuldige afweging maken
Er is tijd om een zorgvuldige afweging te maken. De komende jaren zijn de medewerkers van de ABG-organisatie nog in het gemeentehuis gehuisvest. Pas nadat zij verhuisd zijn, kan een deel van het gebouw anders benut worden. Het nadere onderzoek moet antwoord geven op een aantal belangrijke vragen:
* Welk deel van het gemeentehuis past het best bij de gemeentelijke taken die blijven?
* Welk deel van het gemeentehuis is het meest aantrekkelijk voor andere partijen om te herontwikkelen met respect voor de monumentale waarde van het gebouw?
* Wat kost het om het deel dat in gebruik blijft als gemeentehuis aan te passen en zoveel mogelijk energieneutraal te maken?

Directe publieke dienstverlening in gemeentehuis
De gemeente heeft met de ABG-organisatie afgesproken dat de direct publieke dienstverlening in de eigen gemeente blijven. Dit betekent dat in het gemeentehuis nu en in de toekomst ruimte moet zijn voor de gemeentebalie, spreekkamers en werkplekken voor baliemedewerkers. Ook behoudt het gemeentehuis een trouwzaal. Het gemeentebestuur blijft werken en vergaderen in het gemeentehuis. Dat betekent dat er ook in de toekomst ook ruimte moet zijn voor werk- en overlegplekken voor de griffie, het bestuurssecretariaat en bestuursadviseurs.