Als het aan het bestuur van de ABG-organisatie ligt, werken haar medewerkers over enkele jaren samen in één nieuw te bouwen kantoor aan de Mauritsweg (voormalige hockeyvelden) in Rijen. Vanaf de zomer werken de medewerkers van de ABG-organisatie vanaf twee locaties: het gemeentehuis in Baarle-Nassau en het gemeentehuis in Rijen. Door van drie naar twee locaties te gaan is het voor medewerkers gemakkelijker om samen te werken en dat draagt bij aan de dienstverlening aan de inwoners van de drie gemeenten. Voordat het ABG-bestuur een definitief besluit neemt, is het aan de gemeenteraden van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen om zich uit te spreken over de plannen van het ABG-bestuur. Daarbij moeten ze ook een richtinggevend besluit nemen over de bestuurszetel van de eigen gemeente. Dat gebeurt in februari en maart 2023.

Recht op goede dienstverlening
“Inwoners van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben recht op goede dienstverlening door onze ABG-organisatie. De dienstverlening digitaliseert in toenemende mate en de maatschappelijke opgaven vereisen dat verschillende afdelingen meer en meer projectmatig samenwerken. Dat is met de huidige drie werklocaties lastig te realiseren. De toekomstige huisvesting moet deze manier van werken eenvoudiger maken.”, vertelt bestuursvoorzitter Derk Alssema namens het ABG-bestuur. De bereikbaarheid van een werkplek bepaalt mede of een organisatie een aantrekkelijke werkgever is. Daarom komt het bestuur uit op een nieuwe, inspirerende werkomgeving op de voormalige hockeyvelden aan de Mauritsweg in Rijen. Die is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De gemeenteraden beslissen dit voorjaar over de locatie van de huisvesting. Daarna werkt het ABG-bestuur een definitief ontwerp uit voor de nieuwbouw op de voormalige hockeyvelden aan de Mauritsweg in Rijen. De ABG-organisatie betrekt de omgeving van de locatie bij het ontwerp.

Noodzaak om werkzaamheden samen te brengen
Het ontwerpen en bouwen van een nieuwe centrale werkplek voor medewerkers kost tijd. In de tussentijd werken alle medewerkers in de gemeentehuizen van Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. De balies en buitendienst blijven nu en in de toekomst wel aanwezig in de drie gemeenten. Net zoals de colleges van burgemeester & wethouders met hun bestuursondersteuning, de gemeenteraden en griffies. “Iedere gemeente heeft een eigen gemeentehuis nodig. Het gemeentehuis is ook het huis van de democratie. Een eigen huis van de democratie draagt bij aan de eigen identiteit en transparante besluitvorming in iedere gemeente.”, aldus bestuursvoorzitter Derk Alssema.

Samen stappen zetten
Het is de bedoeling dat iedere gemeenteraad ook een richtinggevend besluit neemt over de eigen bestuurszetel. In de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is het voorstel van het college om dat in een deel van het eigen gemeentehuis te doen. De gemeenteraad van Alphen-Chaam besluit in maart over de locatie.