foto: Eveline Vermeer (Vexpro) en wethouder Corné Machielsen

Het ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Oranjestraat 113 is binnenkort in te kijken. Daarmee komt de bouw van 41 nieuwe woningen in Gilze Zuid-West dichterbij. De woningen komen onder andere op de plek waar nu nog groeituin Floralia ligt. De groeituin verhuist naar siertuin d’n Overkaent in Gilze. Ontwikkelaar Vexpro geeft de naam ‘Plan Hubertushof’ aan de nieuwe woonbuurt aan de Oranjestraat in Gilze.

Gilze Zuid-West
De gemeente wees eerder het zuidwesten van Gilze aan als gebied voor woningbouw. Plan Hubertushof maakt daar onderdeel vanuit. In dit gebied wordt al gebouwd aan de nieuwe wijk Gilze Laarspad. Er liggen plannen voor zorgwoningen en projecten voor begeleid wonen. En het is de bedoeling om woningen bij de Versterstraat te bouwen.

Aansluiten op naaste omgeving
In plan Hubertushof aan de Oranjestraat komen 16 twee-onder-één-kappers, 8 patiowoningen en 7 starterswoningen. Ook telt het plan 10 bouwkavels voor vrijstaande woningen. Eveline Vermeer (Vexpro) over het plan: “Een belangrijk punt is dat de nieuwe woonbuurt goed aansluit op de naaste omgeving. Daar hebben we omwonenden over gesproken. Met een houtwal laten we de woonbuurt aansluiten op het agrarisch gebied. Het plan bevat veel openbaar groen. Waardevolle bomen willen we zoveel mogelijk behouden. Ook is op verzoek van de gemeenteraad een ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk Laarspad opgenomen in het plan.”

Woningen voor doorstromers en starters
Wethouder Corné Machielsen vult aan: “Veel inwoners hebben andere woonwensen, maar het aanbod is er op dit moment niet. Met dit plan geven we gehoor aan de wensen aan starterswoningen en patiowoningen. En het biedt ruimte voor bewoners om een ander huis te kopen waardoor starters meer kansen hebben op een woning.”

Meer informatie
De woningen komen op een later moment in de verkoop. Houd hiervoor de informatie op de website van Vexpro of het bouwbord aan de Oranjestraat in Gilze in de gaten. We willen de gemeenteraad dit jaar vragen om het bestemmingsplan vast stellen en in 2024 kan Vexpro dan starten met de bouw van de woningen.