Het college heeft het definitief ontwerp van de nieuwe sporthal Achter de Tuintjes in Gilze vastgesteld. Dit ontwerp kwam tot stand met medewerking van sportverenigingen, gebruikers van de sporthal, omwonenden en de ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie. De gemeente gaat nu via een aanbesteding zoek naar een aannemer om de oude sporthal te slopen en een nieuwe te bouwen.

Wethouder Corné Machielsen is blij met het ontwerp en met de wijze waarop dat tot stand gekomen is. “We hebben veel aandacht en tijd besteed aan het betrekken van de sportverenigingen, gebruikers van de sporthal, omwonenden en de ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie. Ik waardeer de inzet van alle betrokkenen bijzonder. We hebben ook hun geduld op de proef moeten stellen. Het duurde even voor we een goed ontwerp hadden, dat ook binnen het beschikbare budget past. ” Het ontwerp voldoet aan alle eisen van NOC*NSF. Dankzij aanbevelingen van de ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie is de sporthal bijvoorbeeld ook toegankelijk met een sportrolstoel. Daarnaast heeft een specialistisch bureau aanbevelingen gedaan over toegankelijkheid. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Veel aandacht voor duurzaamheid
Het is de bedoeling om de nieuwe sporthal energieneutraal te maken. Zo komt er onder andere mossedum op het dak van het laagbouwdeel en komen er zonnepanelen op het dak van het de sporthal. Ook is gedacht aan natuurinclusief bouwen. Dit betekent dat we voor vogels nestkasten maken voor vogels aan de west- en zuidgevel van de nieuwe sporthal en we zorgen voor verblijfsplaatsen voor vleermuizen. Vleermuizen die nu leven rondom de sporthal hoeven daarmee niet voor hun plekje te vrezen.

Buitenruimte
Naast het ontwerp van de sporthal is ook gewerkt aan het ontwerp van de buitenruimte. Ook dit ontwerp is, met dank aan inbreng van alle betrokkenen, bijna klaar. Er komt meer groen terug in de nieuwe situatie dan er nu is bij de oude sporthal. Nu het definitieve ontwerp van de sporthal is vastgesteld kan het definitieve ontwerp van de buitenruimte worden afgerond. In dit ontwerp staan groen en duurzaamheid centraal.

Tijdelijke sporthal
Om het sporten tijdens de sloop en de nieuwbouw van de sporthal door te laten gaan, bouwen we een tijdelijke sporthal op het evenemententerrein op sportpark Verhoven. We plaatsen hier een blaashal met tijdelijke douche- en kleedruimten. We zijn begonnen met het grondwerk voor deze sporthal. Deze blaashal wordt eind maart/begin april in gebruik genomen. Ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de beide basisscholen gaan overdag gebruik maken van deze tijdelijke sporthal. Zodra de tijdelijke blaashal in gebruik is genomen, worden de nutsvoorzieningen van de bestaande sporthal afgesloten en starten de sloopvoorbereidingen.

Wanneer start de bouw?
De gemeente gaat nu via een (Europese) aanbesteding op zoek naar een aannemer om de sporthal te bouwen en we maken met alle gebruikers en verenigingen afspraken over de verhuizing naar de tijdelijke sporthal. Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden en het herinrichten van de buitenruimte in het derde kwartaal van 2023 starten en in september 2024 klaar zijn, zodat de nieuwe sporthal bij de start van de competities en het nieuwe schooljaar in gebruik kan worden genomen.