Helaas hebben we als Gemeente Gilze en Rijen te maken met achterstallig onderhoud van het groen in de openbare ruimte. We ontvingen hierover in de afgelopen weken klachten en meldingen van inwoners. De gemeente Gilze en Rijen sprak de groenaannemer hierop aan. Deze heeft toegezegd de achterstand eind dit jaar te hebben weggewerkt. Ze streven ernaar de grootste inhaalslag in september uit te voeren, zodat er snel zichtbaar resultaat is.

Wat gebeurt er vanaf september?
Er worden extra mensen ingezet om onkruid uit borders, verharding en hondentoiletten te verwijderen. Gazons worden extra gemaaid. Ook al zet de aannemer extra mensen in, niet alle plekken worden tegelijk aangepakt. Soms vragen we dus even geduld voordat het groen in uw directe leefomgeving weer op orde is.

Hoe blijft het groen daarna op orde en netjes?
De groenaannemer heeft een resultaatverplichting. Met andere woorden, we hebben afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren om onze gemeente mooi groen en netjes te houden. Deze afspraken zijn vertaald in een onderhoudskalender die midden september ook in te zien is op www.gilzerijen.nl.

Hoe is het achterstallig onderhoud ontstaan?
In 2022 eindigde eerder dan verwacht de samenwerking met de vorige groenaannemer. Dat zorgde dat de nieuwe groenaannemer startte met een achterstand in het groenonderhoud. Opstartproblemen en het groeizame weer in 2023 zorgden daarbij voor extra uitdagingen. Met een extra inspanning ziet onze gemeente er eind dit jaar weer helemaal netjes uit en zetten we de volgende stap: we gaan in de komende jaren het groen in de openbare ruimte op verschillende plekken verfraaien.