Maandag 2 oktober vergadert de gemeenteraad van Gilze en Rijen. Deze vergadering start om 19.30 uur.

Rechtstreeks meekijken
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Rijen. U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks meekijken of later terugkijken op www.gilzerijen.raadsinformatie.nl. De agenda met bijlagen voor deze vergadering vindt u eveneens op deze pagina.

Link naar de agenda van de Gemeenteraad op 2 oktober 2023.

Wilt u als inwoner inspreken op een onderwerp op de agenda? Meld dit uiterlijk op de dag van de vergadering 10.00 uur via griffie@gilzerijen.nl.