Er is een nieuwe locatie in beeld voor de centrale huisvesting van de medewerkers van de ABG-organisatie. Het gaat om de locatie Anne Frankplein 12 in Rijen. Onderzoeken en het onverwachts vrijkomen van deze locatie leiden het ABG-bestuur naar het Anne Frankplein. Het ABG-bestuur stelt de gemeenteraden van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen voor om de centrale huisvestingsplannen op deze locatie verder uit te werken.

Locatieonderzoek
De medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken samen in één ABG-organisatie. Op dit moment gebeurt dit nog vanuit de twee gemeentehuizen in Gilze en Rijen en Baarle-Nassau. Alle inwoners van onze gemeenten verdienen een goede, gemeentelijke dienstverlening. Een gezamenlijk kantoor voor alle ABG-medewerkers draagt daaraan bij. Begin dit jaar werd door het ABG-bestuur gekozen voor nieuwbouw van dit ABG-kantoor op de voormalige hockeyvelden in Rijen. De gemeenteraad van Gilze Rijen en Alphen-Chaam waren hiermee akkoord. Voor de gemeenteraad van Baarle-Nassau was dit één van de mogelijke locaties en was het verzoek om nog een extra onderzoek te doen naar alternatieve locaties.

Toets op uitgangspunten
Tijdens dit onderzoek (uitgevoerd door het externe bureau Rho Adviseurs) kreeg de ABG-organisatie het bericht dat de locatie Anne Frankplein 12 vrij kwam. Er is voor gekozen om deze optie mee te nemen in het onderzoek van Rho advies, omdat juist een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer een belangrijk uitgangspunt is voor de nieuwe gecentraliseerde huisvesting. Alle locaties in het onderzoek zijn getoetst op de uitgangspunten voor centrale huisvesting, die de drie gemeenteraden in 2021 hebben vastgesteld. Daarbij komt de locatie aan het Anne Frankplein nadrukkelijk als geschikte locatie naar voren.

Het is een locatie met nog meer potentie dan de locatie voormalige hockeyvelden in Rijen. Dat komt met name door de ligging in de stationsomgeving in Rijen, die in de komende jaren een nieuwe impuls krijgt. Voor medewerkers die met de auto komen, is er een parkeervoorziening op eigen terrein. Daarnaast is het kantoorpand te verduurzamen. Tevens is er geen bestemmingsplanwijziging nodig, is het pand reeds aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk en is het gebouw in te richten is volgens de eisen van ‘het nieuwe werken’.

Hoe verder?
Het is nu aan de drie gemeenteraden om zich uit te spreken over de locatie Anne Frankplein in Rijen. Daarna werkt het ABG-bestuur de plannen voor de locatie verder uit. Natuurlijk betrekt de ABG-organisatie de eigen medewerkers en de omgeving van de locatie hierbij.