Details:

Bij het Jongerencentrum A16 is er een mooie ruimte voor buitenactiviteiten, waar ook een mobiele pannakooi staat. Kortom, een voorziening waar er volop ruimte is voor jeugd en jongeren om talenten te ontdekken en te ontplooien!

Stichting Jongerenwerk Gilze en Rijen
De stichting is opgericht in 2008 in opdracht van de gemeente. De stichting wordt geleid door het bestuur bestaande uit vrijwilligers uit de gemeente met belangstelling voor en affiniteit met de doelgroep (jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar).
De stichting heeft tot doel om op een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden aan individuen of groepen jeugd en jongeren ter bevordering van de kwaliteit van het sociaal, maatschappelijk en cultureel leven. Het bestuur draagt zorg voor de lokale verankering van het jongerenwerk. Voor de professionele begeleiding wordt gebruik gemaakt van jongerenopbouwwerkers die in dienst zijn van ContourDeTwern. De stichting exploiteert het jongerencentrum A16 in Rijen en de jongerenbus in Gilze.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Gerard Miltenburg, voorzitter
Lenneke Hendriks, secretaris
Sjak Luijsterburg, penningmeester
Laura Avontuur, 2e secretaris.

Het bestuur vergadert om de 6 weken in het jongerencentrum A16. De coördinator van de jongerenopbouwwerkers neemt deel aan deze vergaderingen.
Voor vragen aan eht bestuur of meer informatie kunt u mailen naar: bestuur@jca16.nl
Klik hier voor meer informatie over de missie en visie van Contour De Twern!
Klik hier voor meer informatie over de afdeling jongerenwerker genaamd R-Newt!

Wat is jongerenopbouwwerk?
Het jongerenopbouwwerk van Contour De Twern werkt leefgericht. Het biedt een broedplek van gemotiveerde jongeren die zich in hun vrije tijd willen ontwikkelen en op zoek willen naar hun talent door middel van motiverings- en talentcoachingstrajecten.
De werkers beschikken over een breed netwerk, zodat jeugd en jongeren snel op het juiste spoor komen…..want soms kan een helpende hand of een steuntje in de rug nodig zijn voor een jongere. Door de (letterlijke en figuurlijke) lage drempel die het jongerencentrum en de werkers hanteren, is het voor jeugd en jongeren makkelijk binnenwandelen voor een praatje, deelnemen aan een activiteit of om een probleem te bespreken.
De jongerenopbouwwerkers zijn niet alleen te vinden in het jongerencentrum, maar ook op straat en in de wijken. Ze zijn te herkennen aan de R-Newt en A16 werkkleding. De werkers kennen geen 9.00 uur tot 17.00 uur werkmentaliteit, maar zijn flexibel vooral werkzaam op de momenten dat jeugd en jongeren vrij zijn…..dat betekent ook de avonden en op aanvraag of tijdens bijvoorbeeld evenementen in de weekenden.


Contactgegevens:

Adres: A. Adriaansenpad 16-5
5121 VS Rijen

Website: http://jca16.nl
Telefoon: 0161-223344

 

Openingstijden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

 

facebookpagina facebookpagina

 

 

 

jongeren, jeugdwerk, rijen, disco, kids