PvdA Gilze en Rijen – Zichtbaar betrokken

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA Gilze en Rijen zit sinds 1974 in de gemeenteraad. Als coalitiegenoot, maar ook in de oppositie. De PvdA is een partij met een eigen geluid, met duidelijke keuzes vooral voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een partij die zich laat zien en goed naar de mensen luistert. En dat zet de PvdA voort. Met duidelijk zichtbaar betrokken en kundige kandidaten. Met op de eerste 4 plaatsen een kandidaat uit Molenschot, Gilze, Rijen en Hulten. Duidelijk voor de kiezer. Bij de eerste tien een fraaie mix van ervaren raadsleden, nieuwe betrokken kandidaten, enthousiaste opvolgers en ervaren ondersteuners.

Met op plaats 6 Jack Adriaensen uit Rijen.

Verenigingsmens
Jack Adriaensen (56) geboren in Rijsbergen, maar met trots zegt, “opgegroeid in het mooie Zundert van het bloemencorso”, waar hij bevangen is geraakt door het virus van het verenigingsleven. Lachend: “Met heel veel handen iets samen tot stand brengen tot grote hoogte en met synergie”. En dat heeft Jack als verenigingsmens pur sang meegenomen naar Rijen waar hij als politieagent in 1980 is komen wonen. Inmiddels al 38 jaar van agent op straat, recherchewerk naar de vreemdelingenpolitie heeft Jack dat weten te combineren met zijn enthousiaste inzet voor de gemeenschap.

Sooihal en IJspalijs
Zo was Jack lokaal bestuurslid voor de Nederlandse Politiebond, maar ook voetbaltrainer/coach van de pupillen. Vanuit zijn betrokkenheid met mensen met een verstandelijke beperking zet hij zich al jaren in voor Special Olympic Nederland. Maar vooral als oud Prins Carnaval in de jaren negentig en voorzitter van de RCS in 2013 bloeit met name zijn carnavals- en verenigingshart rond deze tijd weer op als vanouds. Vol vuur: “Samen met onze inwoners, verenigingen, ondernemers en politiek moeten we een ruimte zoals in Dongen realiseren voor het verenigingsleven, het bouwen van carnavalswagens, de kindervakantieweek, opslag e.d.” Jack heeft er zelfs al een naam voor, ‘De Sooihal’. Ook wil hij dat de overdekte schaatsbaan ‘IJspalijs’ met vereende krachten terugkomt in Rijen en ook een ‘Leuttapperspalijs’ in Gilze van de grond komt. “In de plaatsen om ons heen is het een doorslaand succes. Dan moet dat toch ook in Gilze en Rijen lukken!!”

Mensen serieus nemen
Jack zet zich ook vanuit zijn ervaring graag in voor mensen die hun stem niet kunnen of willen laten horen: “Ik wil graag die stem zijn om er voor te zorgen dat het ook voor hen leefbaar en veilig is.” Daarbij vindt Jack van het allergrootste belang dat mensen serieus worden genomen: “Ik vind het belangrijk dat alle burgers worden gehoord. Mensen kunnen bij mij hun verhaal kwijt. Ik maak hier tijd voor vrij en doe er ook iets mee”.

Voor de PvdA Gilze en Rijen een voornaam punt en voor de kiezers goed om te weten dat mensen zoals Jack als lid van de steunfractie van de PvdA een luisterend oor bieden.

Jack is getrouwd met Ingrid, net als hij een ‘bezige bij’ als ondernemer en voorzitter van BORijen en samen zijn ze 5 kinderen en 2 kleinkinderen rijk.

Informatie
Een stem op Jack Adriaensen is een stem op de PvdA, een zichtbaar betrokken partij! Jack kun je gewoon bellen 06-22568765 of mailen jack@resbo.nl , ook na 21 maart!

Voor het complete verkiezingsprogramma zie de website: gilzerijen.pvda.nl