Hoe krijgen we People, Planet en Profit in balans?

We staan met z’n allen voor een enorme uitdaging, namelijk hoe kunnen we ons leven duurzaam inrichten. D66 Gilze Rijen organiseert op 22 februari een inspirerende thema-avond over een onderwerp dat ons allen aangaat en waar we ook met z’n allen invloed op kunnen uitoefenen. Duurzaamheid!

Bij welke innovatieve oplossingen kan de lokale overheid een sleutelrol vervullen? Laat u verrassen door de mogelijkheden en kom naar de thema-avond op donderdag 22 februari in ’t Boerke in Rijen. Graag nodigen wij u uit voor deze thema-avond.

Anne-Marie SpieringsAnne-Marie Spierings

Op deze avond zal gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) met in haar portefeuille Agrarische ontwikkeling , Energie en Bestuur laten zien dat met innovatie en ondernemerschap een duurzame toekomst mogelijk is. “Ik wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo snel en veel mogelijk verminderen door samen met inwoners en bedrijven leiderschap te tonen en de kansen te benutten.” Wat D66 betreft moeten toekomstige generaties verzekerd zijn van voldoende energie. Daarvoor is de transitie naar duurzame energie noodzakelijk..”

 

Femke DingemansFemke Dingemans

Ook Femke Dingemans (D66), lid van Provinciale Staten Noord-Brabant, zet zich in voor een duurzaam en innovatief Brabant. Femke streeft o.a. naar duurzame bescherming van de natuur. “Bodem en water vormen de basis voor een gezond leven. D66 wil hier dan ook verantwoord mee om gaan. Het is dan een keuze HOE we uitvoering willen geven aan die verantwoordelijkheid; bijvoorbeeld bij de vraag: Kunnen we de vervuiler laten betalen?. D66 ziet graag dat de provinciale ambities worden afgestemd op de maatschappelijke behoeften. Naast het ondersteunen van initiatieven gaat het ook om het vergroten van het bewustzijn van water- en milieuvraagstukken”.

Zoekt u naar innovatieve oplossingen voor de duurzaamheidsvraagstukken op lokaal niveau? Laat u uitdagen op onze thema-avond, waar natuurlijk ruimte voor discussie zal zijn!

Donderdag 22 februari 2018

Inloop 19:00 uur start 19:30 uur.

Locatie ‘t Boerke Hoofdstraat 72  5121 JG  Rijen

Aanmelden kan via email: secretariaat@d66gilzerijen.nl

We hopen u daar te begroeten.