Met de vernieuwing in 2016 van het gemeentelijke subsidiebeleid veranderde er veel, zo ook voor mandolineorkest Estrellita. Deze vereniging kreeg substantieel veel minder subsidie. De PvdA Gilze en Rijen drong er dan ook al geruime tijd op aan bij wethouder Ariane Zwarts om de subsidie structureel te verhogen. Dit gelet op de bovenlokale uitstraling van het orkest. Dit is nu alsnog door B&W gehonoreerd. Daarnaast maakt de PvdA zich ook sterk voor toepassing in Gilze en Rijen van het lagere OZB-tarief voor verenigingen en instellingen die een sociaal belang behartigen.

Voor 2016, toen het oude gemeentelijke subsidiebeleid nog gold, kon Estrellita jaarlijks op een subsidie van ongeveer 6000 euro rekenen. In het nieuwe subsidiebeleid bleef hier niet veel van over. PvdA raadslid Mariëlle Doremalen hierover: “Dit leidde tot een financieel zeer zware situatie voor Estrellita waardoor een onevenredige stijging van de lesgelden noodzakelijk was. De PvdA vroeg daarom meerdere malen in commissie en raad aan wethouder Zwarts om de subsidie aan Estrellita structureel te verhogen wegens de bovenlokale uitstraling van het orkest. Daarop bood de wethouder aan hier nogmaals naar te kijken en met Estrellita in gesprek te gaan hierover”.  Ook andere partijen sloten zich aan bij deze oproep van de PvdA.

Nu is bekend geworden dat Estrellita de komende 4 jaar alsnog jaarlijks 5000 euro subsidie krijgt. De PvdA Gilze en Rijen is hier uiteraard zeer verheugd mee. Dit is de gewenste uitkomst, al heeft het wel (te) lang geduurd.

Lager OZB-tarief verenigingen en instellingen
Landelijk is er een besluit genomen dat verenigingen en instellingen met een accommodatie (zoals sport-, scouting- en sociaal-culturele accommodaties) die een sociaal belang behartigen in aanmerking komen voor het lagere OZB woningtarief. Goed nieuws voor verenigingen en instellingen die het betreft en/of daarvan gebruik maken. De PvdA Gilze en Rijen is van mening dat dit een belangrijk voordeel gaat opleveren voor de gebruikers. De PvdA zal daarom het initiatief nemen en daarom binnenkort met een motie komen om het gemeentebestuur op te roepen om dit ook in Gilze en Rijen dit jaar al toe te passen.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt?
Neem dan gerust contact op met:

Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664,
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002,
of via de website gilzerijen.pvda.nl