Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 5 november 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117.

Vragen over mogelijke vervuiling met PFAS binnen de gemeente

De gemeenteraadsfractie Groen Gilze en Rijen heeft gevraagd of de landelijke PFAS-problematiek * ook in de gemeente Gilze en Rijen speelt. Het college geeft in een memo aan dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek doet en in de tussentijd de richtlijnen van het ministerie volgt. Dit houdt in dat grondverzet in de gemeente op dit moment nagenoeg stil ligt. Het RIVM komt in 2020 met een rapportage.

Handhavingsverzoek afgewezen

Inwoners vroegen de gemeente om te handhaven op het proefdraaien van een biomassacentrale aan de Mosstraat in Rijen. Het college liet dit onderzoeken. Het proefdraaien voldoet aan wet- en regelgeving die geldt. Dit heeft het college de inwoners, die vroegen om handhaving, laten weten. Drie van hen gaven een zienswijze op deze conclusie van het college. Dit levert geen nieuwe inzichten op. Het college wijst de handhavingsverzoeken definitief af. De gemeente treedt los van dit verzoek handhavend op tegen een aantal illegaal aangebrachte veranderingen op het terrein aan de Mosstraat in Rijen.

Bestemmingsplan Altenaweg 8 Gilze

Burgemeester en Wethouders hebben besloten om het bestemmingsplan Altenaweg 8 in Gilze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie een Bed & Breakfast te vestigen (met zonneweide om zelf energie op te wekken). Het ontwerpbestemmingsplan lag van 10 september tot en met 21 oktober 2019 ter inzage. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen.

Motie preventieve bestrijding eikenprocessierups

Het college maakte een plan van aanpak om preventief de eikenprocessierups op natuurlijke wijze te bestrijden. Dit deed zij in opdracht van de gemeenteraad. Het college vroeg advies aan de Natuur- en landschapsvereniging Gilze en Rijen en een aanpak bepaald. Met een memo informeert het college de gemeenteraad hierover. De meeste maatregelen voert de gemeente in het voorjaar van 2020 uit.

Woningbouwplan Leystromen Van Oldenbarneveldtlaan 10 Rijen

Leystromen onderzoekt de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Van Oldenbarneveldtlaan 10 in Rijen. Dit is besproken met omwonenden. Er volgt nog een overleg met de gemeente. Begin 2020 informeert het college de gemeenteraad over de uitkomsten. Dit laat het college in een memo aan de gemeenteraad weten.

Wet inburgering vraagt om nieuwe gemeentelijke aanpak

Statushouders in de gemeente Gilze en Rijen blijven, net zoals in heel Nederland, lang afhankelijk van de bijstand. Dit is niet goed voor henzelf en voor de samenleving. Daarnaast krijgt de gemeente vanaf 2021 nieuwe taken op het gebied van inburgering. Daarom gaat de gemeente een aanpak ontwikkelen. Daarmee gebeurt de ondersteuning aan statushouders minder in delen. Ook zorgt de gemeente dat de statushouders die nu in de bijstand zitten, beter en makkelijker kunnen meedoen in onze gemeente.

College verhoogt maandelijkse premiebijdrage aan Collectieve Zorgverzekering voor Minima

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de maandelijkse bijdrage te verhogen met € 4. Het gaat om de premie van de gemeente aan de Collectieve Zorgverzekering voor Minima. Daarmee komt de bijdrage van de gemeente (afhankelijk van de aanvullende verzekering) op € 13, € 16 of € 42 per maand per persoon.

Voortgang Luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen

Defensie moet voor de vliegbasis Gilze-Rijen een nieuw Luchthavenbesluit maken. Daarvan heeft ze begin 2018 een concept ter inzage gelegd. De gemeente Gilze en Rijen gaf in het voorjaar van 2018 een zienswijze. Ook ruim 800 omwonenden deden dit. Ruim een jaar later heeft Defensie nog niet gereageerd op de zienswijzen. Het college heeft Defensie op verschillende manieren opgeroepen in actie te komen. Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken.