Aantoonbaar hoogbegaafde kinderen die vanwege hun individuele onderwijsbehoefte meer uitdaging nodig hebben verdienen ook voltijd passend onderwijs. Daarom start BS De Vijf Eiken in Rijen op 24 augustus a.s. met voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs: Athena onderwijs, voor groep 4 t/m 8. Op vrijdag 13 december a.s. wordt op De Vijf Eiken van 9.30u tot 11.00u een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarvoor iedere geïnteresseerde ouder, ongeacht of uw kind op De Vijf Eiken zit of niet, van harte is uitgenodigd!

Leren leren, denken en (samen)leven

Het Athena onderwijs is gericht op leerlingen die in het basisonderwijs niet genoeg worden voorzien in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en in het ontwikkelen van hun talenten. De Vijf Eiken werkt in dit traject nauw samen met hoogbegaafdheidsschool Athena in Drunen. Onder leiding van speciaal opgeleide leraren biedt De Vijf Eiken de betreffende leerlingen een uitdagende leeromgeving en worden de leerlingen gestimuleerd bij het ontwikkelen van een kritische, reflectieve en onderzoekende houding. De leerlingen doen dit op eigen niveau en tempo. Doel is om deze leerlingen voortdurend uit te dagen om hun talenten in te zetten. Leren leren, leren denken en leren (samen)leven zijn de drie doelen die hieraan ten grondslag liggen.

Meer tijd en aandacht voor hoogbegaafde leerlingen

Het programma van het Athena onderwijs bevat 30% van de lesstof van het reguliere onderwijs. De overige tijd zal de school verrijking en verbreding aanbieden in de vorm van andere talen, cultuur, filosofie, communicatievaardigheden, leren leren, creatief denken etc. Ook organiseert de school diverse excursies en gastlessen voor de leerlingen. Dit aanbod zal naast het huidige aanbod op de Vijf Eiken worden gerealiseerd. Op De Vijf Eiken wordt er namelijk al vele jaren gewerkt met  een plusklas. Gedurende één dagdeel per week ontmoeten de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ontwikkelingsgelijken bij de Breinbrekers. Zij werken dan aan het opbouwen van leerstrategieën, ze filosoferen en doen hun eigen onderzoek. Ook voor leerlingen uit groep 3 en 4 is een apart moment per week waarop zij bij elkaar komen. Zij zullen vanaf volgend schooljaar ook gebruik maken van de materialen en de expertise die binnen het Athena onderwijs aanwezig zijn.

Unieke samenwerking

Stichting PCPO Midden-Brabant, de samenwerkende schoolbesturen en de gemeente Gilze en Rijen zijn trots op het feit dat er binnen de gemeente Gilze en Rijen nu een voltijds (hoog)begaafdenvoorziening is, naast het bestaande deeltijd aanbod dat er al is op diverse andere scholen in de gemeente. Hierdoor kan aan hoogbegaafde leerlingen nu ook dicht bij huis voltijds passend onderwijs worden geboden. Wilt u meer weten over de visie van Athena-onderwijs en de aanmeldprocedure raadpleeg dan de website van De Vijf Eiken: https://www.bsdevijfeiken.nl/ of neem contact op met Jolanda Nieuwenhuizen-Vermonden (coördinator Athena onderwijs PCPO) via jolanda.nieuwenhuizen@pcpomiddenbrabant.nl.