Binnenkort starten de voorbereidingen om de sporthal in Gilze te renoveren en de laagbouw van sporthal Achter de Tuintjes te slopen en opnieuw te bouwen. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Samen met de gebruikers van de sporthal gaat de gemeente een programma van eisen opstellen voor deze renovatie en vervangende nieuwbouw. Vervolgens krijgen ontwerpers de gelegenheid om een voorstel te doen. In het voorjaar van 2020 moet dit leiden tot een definitief ontwerp voor de renovatie en vervangende nieuwbouw, kan een aannemer gezocht worden en kunnen de bouwwerkzaamheden worden gepland.

“Samen met de gebruikers ben ik blij met dit besluit van de gemeenteraad. De gebruikers zijn nauw betrokken bij alle voorbereidingen en steunen de plannen om de sporthal te renoveren en de laagbouw te vernieuwen. Gilze beschikt straks over een duurzame sporthal die weer jaren onderdak kan bieden aan iedereen die wil sporten en bewegen in Gilze.” aldus wethouder Aletta van der Veen.

Sporthal Achter de Tuintjes is in 1978 geopend en biedt onderdak aan volleybalclub Gilze, KBO Gilze, Stichting Tennispark Verhoven, Stichting Geel Blauw / Werkgroep KiaK, TTV De Batswingers, BC Gilze, het bewegingsonderwijs van KBS De Bolster en BS De Wildschut, Hockeyclub Gilze-Rijen, Judovereniging Gilze en KIOS. Ook de exploitant en omwonenden zijn betrokken bij de voorbereidingen.

Zaken die de gebruikers belangrijk vinden, zijn extra opberg- en kleedruimtes maken, verhogen en vergroten van de kleine sportruimte, creëren van zicht op de zaal vanuit de horecagelegenheid en de uitstraling van het gebouw verbeteren. Ook pakken we de buitenruimte aan. “Dit stellen we ook centraal in het programma van eisen dat we in overleg met de gebruikers gaan opstellen. Daarnaast geven we kandidaat-ontwerpers en –aannemers mee dat de sportactiviteiten zoveel mogelijk door kunnen gaan tijdens de werkzaamheden. Ook dit hebben de gebruikers duidelijk aangegeven”, licht de wethouder toe.