Sinds men meer dan honderd jaar geleden is begonnen de temperatuur van de aarde te meten is die temperatuur gestegen. De verwachting is dat wij aan het begin staan van een klimaat verandering en dat we een warmer klimaat zullen krijgen. Nu is er een groot verschil tussen klimaat en het weer dat wij dagelijks ervaren maar we merken allemaal dat de zomers warmer en de winters milder worden. De experts en de wetenschap zijn het er over eens dat die stijging van de temperatuur oa komt door de verhoogde CO2 concentratie in de lucht en dat die voor een groot deel te danken is aan menselijk handelen. Inmiddels worden er ook, of misschien wel vooral, door particulieren in onze gemeente maatregelen genomen zoals energie besparen, isoleren, zonnepanelen en elektrisch rijden. Ook ondernemers en bedrijven in de gemeente zijn met deze maatregelen bezig. Onze gemeente neemt deel aan de Regionale Energie ( en Klimaat ) Strategie kortweg REKS genoemd om bij te dragen aan de klimaatdoelen.

Het doel is om per 2030 50% en per 2050 95 % CO2 uitstoot te reduceren tov 1990. In eerste instantie door elektriciteit duurzaam op te wekken met wind en zon en uiteindelijk ook onze woningen van het gas af te halen en duurzaam te verwarmen.

“Voor 2030 lijkt deze doelstelling in regionaal verband haalbaar en dit geeft meteen aan waarom het zo belangrijk is dat onze gemeente hierin meedoet” aldus VVD gemeenteraadslid Hans van Nistelrooij. “Grootschalige wind energie is de beste optie maar in onze gemeente, door de Luchtmachtbasis, niet mogelijk. Wij moeten dus met andere meedoen. Hier zit ook de grote uitdaging voor het college want alleen als wij kunnen deelnemen in wind- en zonneprojecten wordt het voor onze gemeente betaalbaar”. “Wij moedigen de wethouder dan ook aan om er voor te zorgen dat we in deze projecten kunnen participeren”.

Voor 2050 wordt het een grote opgave om de doelen te halen. Onze gemeente heeft geen voor de hand liggende duurzame warmte bron om het gas te vervangen. In de komende maanden zullen de eerste resultaten van een verkennende studie beschikbaar komen. VVD raadslid Hans Rutten vult aan “ Gezien de grote uitdaging voor de lange termijn moeten we de optie voor moderne kernenergie zeker open houden”

Besparen op energieverbruik blijft de beste optie en wij zijn als VVD dan ook blij dat de gemeente hiervoor een landelijke subsidie heeft gekregen.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.