Op zaterdag 14 maart begon de Lockdown en werden onze kerken gesloten. Ze bleven dicht tot en met 31 mei. Vanaf 1 juni mochten we onze deuren weer openen voor 30 personen, maar ook juni werd getekend door de Corona-maatregelen: aanmelden, uw handen ontsmetten en de communie uitreiken met een liturgisch pincet via een communiescherm. De anderhalvemeter-kerk blijft nog bestaan, maar ná 1 juli hoeft u zich voorlopig niet meer aan te melden. We noteren (alleen met uw goedvinden) uw naam, want er mogen méér dan genoeg mensen binnen. Daarmee wordt een historische periode afgesloten. Voor het feest van Sint Anneke in Molenschot op 25 en 26 juli moet u zich vanwege de beschikbare ruimte wel aanmelden via het secretariaat van de parochie. Wekelijks verschenen er Pastorale Brieven, die de bedoeling hadden u troost en inspiratie te bieden. Daar hebben wij met plezier aan gewerkt. Het was fijn dat we in tijden van isolatie contact konden houden en u iets moois konden bieden. Natuurlijk zijn we dankbaar voor de vele positieve reacties. We zullen bekijken of we, in de toekomst, dit communicatiemiddel nog kunnen benutten.
 
Namens Pastoraal Team en Redactie,
 
Rob van Uden