Tijdens de gemeenteraad van 3 november 2020 werd de herziening grondexploitatie voor het centrumplan Gilze goedgekeurd. Dit maakt dat de uitvoering van het goedgekeurde bestemmingsplan Centrum Gilze door kan. “Wij zijn erg blij met de uitkomst van deze herziening” zegt VVD raadslid Hans van Nistelrooij, “De kosten zijn weliswaar gestegen ten opzichte van de vorige versie uit 2016 maar de opbrengsten zijn ook flink hoger. Hierdoor is het Centrumplan in Gilze zelfs nog wat voordeliger dan oorspronkelijk gepland.

Door dit raadsbesluit kan de realisatie van dit kwalitatief hoogwaardige plan voor Gilze doorgaan. Voor de VVD Gilze en Rijen was dit een van de belangrijkste redenen om in de coalitie te stappen, want de centrumplannen in Gilze en in Rijen moesten eindelijk gerealiseerd worden. Raadslid Hans van Nistelrooij: “Er kan nu eindelijk gebouwd worden aan het centrum van Gilze!””

Juiste woningen op de juiste plek
Dit centrumplan voor Gilze past ook uitstekend in de in 2019 door de gemeenteraad goedgekeurde woonvisie. “Wij herkennen veel van onze VVD-uitgangspunten in deze woonvisie” aldus raadslid Hans van Nistelrooij. “Uitgangspunten die gebaseerd zijn op de huidige samenstelling van het woningbestand in onze gemeente en de ook door de VVD geconstateerde toekomstige behoefte. Bij de verkiezingen pleitte ik voor grotere appartementen dicht bij de winkels en dat is precies wat we nu gaan bouwen in Gilze. En daar is veel behoefte aan onder onze inwoners.”

In Gilze en Rijen is 29% van de huizen een sociale huurwoning. Dat is 7 procentpunten hoger dan het landelijk gemiddelde van 22%. Ook zien we dat 25% van de sociale huurwoningen bewoond wordt door huishoudens en gezinnen die toe zijn aan een volgende stap naar een groter en duurder huurhuis of een eigen koopwoning. De woonvisie zet in op nieuwbouw als motor voor doorstroming. Op die manier komen er woningen vrij voor starters en anderen. De VVD is erg blij dat op deze manier de behoefte aan sociale huurwoningen ingevuld wordt zonder dat bestand uit te breiden.

“In het centrumplan Gilze bouwen we voor eigen inwoners en nieuwkomers “ aldus VVD-fractievoorzitter Hans Rutten “waarbij de prioriteit ligt bij duurdere koop- en huurwoningen en appartementen”. VVD-raadslid Ryan van Osch uit Gilze, vult nog aan: “Op deze manier komt bestaande woningvoorraad deels beschikbaar komt voor starters. Dat is enorm belangrijk.”

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.