Hoe moet het in de toekomst met de omschakeling naar nieuwe energiebronnen in onze regio en gemeente? Onlangs stelde de gemeenteraad van Gilze en Rijen het “REKS”- bod vast. REKS staat voor: Regionale Energie en Klimaatstrategie. In dit bod staan plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit, aardgasloze vormen van warmtewinning en klimaatmaatregelen in midden-Brabant.

D66 is het met een groot aantal zaken in het REKS bod eens, waaronder: prioriteit voor zon op dak, voorlopig geen grote zonnevelden en het betrekken van inwoners bij de energieplannen. Met het warmtebod waar de coalitiepartijen (Kern 75, GB, VVD CDA en ook PvdA) mee instemden, hebben wij grote bezwaren. Daar gingen wij dan ook niet mee akkoord.

Van het gas af
“Van het gas af” gaan heeft verreweg de grootste gevolgen voor onze inwoners. Antonet Krol (D66): “Dit kan alleen maar slagen als we dit samen met alle inwoners en bedrijven doen. Hier moeten we de tijd voor nemen, zeker ook omdat de techniek niet stilstaat. De energietransitie moet voor iedereen een verlichting zijn, geen belasting. In de tussentijd kunnen we al flinke stappen zetten met groene elektriciteit en isoleren van bestaande woningen”. Dit geeft naast een besparing van energie, de tijd om echte duurzame warmteoplossingen toe te passen. “Het is echt niet nodig om overhaaste beslissingen te nemen. De technische ontwikkelingen staan niet stil en met name onze MKB’ers komen met nieuwe en betaalbare ideeën” aldus Krol.

Geen houtgestookte biomassa
Krol: “D66 wil geen houtgestookte biomassawarmte. Daar heeft de gemeenteraad – op ons voorstel – indertijd al een stokje voor gestoken. Biomassa vervuilt de lucht en is slecht voor onze gezondheid”. Bovendien is voor biomassa een warmtenet nodig. Dit kost b.v. in Rotterdam ca. €15.000,- per aansluiting. “Wij gebruiken dit geld liever voor isoleren van woningen en het planten van meer bomen. Een boom neemt CO2 uit de lucht op. En we hebben twijfel of er voldoende kleinschalig opgewekt biogas kan komen. Wat we zeker niet willen is grootschalige mestfabrieken hier. Dan komt het biogas komt uit mest dat van elders wordt aangevoerd, en niemand wil de hele dag stank in en om zijn woning.”

Grote zonnevelden van de baan
Zonnevelden, groter dan 2 ha. op landbouwgrond, zijn tot 2024 niet toegestaan. D66 is het daar mee eens! Dit betekent dat de 2 principeverzoeken voor grootschalige zonnevelden (bij de golfbaan Toxandria in Molenschot en één in Gilze (voorlopig) niet door kunnen gaan.

Groene elektriciteit
D66 wil dat we zoveel mogelijk groene elektriciteit opwekken. In onze gemeente zijn, vanwege het vliegveld, geen windmolens mogelijk. Wij moeten het daarom uit zonnepanelen halen. Veel inwoners doen dit inmiddels al, en dagelijks komen er nieuwe daken bij. Wij vinden het doel, 25% van de bedrijfsdaken met zonnepanelen, voorgesteld door wethouder Zwarts, veel te mager. Niet alleen de huishoudens, maar ook bedrijven moeten serieus werk maken van zonnepanelen op hun dak. Onze gemeente zou onze bedrijven hier beter in moeten steunen. In andere gemeenten gaat dit echt al veel beter.

Financiën
Weet u niet goed waar u moet beginnen? Vraag dan advies bijvoorbeeld aan Energie Gilze-Rijen. Nu denkt u misschien dat is mooi gezegd, maar ik heb hier helemaal geen geld voor. Dan is een duurzaamheidslening wellicht iets voor u. Met de besparing op uw energierekening lost u deze lening weer af. D66 wil daarnaast ook een fonds waaruit inwoners een financiële ondersteuning voor hun duurzaamheidsplannen, zoals isoleren, kunnen krijgen. Dit verzoek, dat we al eerder in de gemeenteraad deden, werd niet door de coalitiepartijen gesteund, maar we blijven hierop aandringen.
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl Of kijk op gilze-rijen.d66.nl