Zo’n kleine 100 jaar geleden zijn we begonnen met het meten en bijhouden van de temperatuur op aarde. Sinds die tijd is de temperatuur tussen 1 en 2 graden Celsius gestegen. Het effect hiervan op ons klimaat beginnen we inmiddels te merken. De koude winters van vroeger komen nog zelden voor en de zomers worden warmer en natter. Dit treft ons ook als gemeente Gilze en Rijen. We hebben de laatste jaren dat steeds meer straten en pleinen zien worstelen met wateroverlast en dit dwingt de gemeente tot maatregelen. Zo is het al jarenlang bekend dat de bewoners van de wijk Rijen Noord-Oost gebukt gaan onder de wateroverlast bij extreme weersomstandigheden en veel hinder en zelfs schade ondervinden van worteldruk in hun straten.

VVD-fractievoorzitter Hans Rutten: “Om te voorkomen dat deze wijk met wateroverlast blijft zitten is een hoge prioriteit gegeven om snel maatregelen te nemen. VVD Gilze en Rijen is dan ook tevreden dat extra geld is vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen om de wateroverlast te verkleinen. Het gaat hier om gerichte maatregelen in het laagstgelegen deel van de wijk Rijen-Oost. Het overtollige water moet snel de wijk uit kunnen stromen richting een beek en naar het achterliggende gebied aan de oostkant van de wijk.

VVD-raadslid Hans van Nistelrooij: “Als VVD fractie volgen wij nauwgezet de vorderingen in het uitwerken van de plannen voor de herinrichting van Rijen Noord-Oost (Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Breebroek, Zaaren, Doornbos, Riekevoort en de Mosselaar). Het is een hele uitdaging om het groene karakter van deze wijk te behouden en te voorkomen dat (te) veel huidige bomen moeten worden gerooid. De aanwezigheid van bomen en struiken is een belangrijke randvoorwaarde om de biodiversiteit te behouden en mogelijk te verbeteren en een om een aangenaam woongebied te behouden. Wat biodiversiteit betreft zijn wij ook erg blij met het aangepaste maaibeleid voor onze bermen. De eerste positieve effecten zijn daar al van te zien. VVD raadslid Ryan van Osch uit Gilze vult aan : “Ook in Gilze worden maatregelen genomen. Zo ondergaat het Burgemeester de Vetplein de nodigen veranderingen en werden er 82 bomen geplant aan de Spoelstraat. Wel is het heel erg teleurstellend om te zien dat drie jonge bomen in het park aan de Ridderstraat al vernield zijn. Hier hebben wij geen woorden voor”. Naast al deze maatregelen is ook nog een plan gemaakt door VVD-wethouder David Vermorken om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. En ook voor de gemeentelijke sportaccommodaties is een ambitieus plan voor verduurzaming door de gemeenteraad aangenomen. Zo probeert de gemeente ook het goede voorbeeld te geven.

Als VVD fractie zijn wij vooral tevreden omdat we de verduurzaming positief en realistisch benaderen, maar steeds met uitvoerbaarheid voor ogen.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl. Of benader ons via Facebook of Instagram.