Een vijfde van alle mest die in Nederland wordt uitgepoept, komt uit Brabant. Dat is veel te veel om op de akkers uit te rijden. Vandaar dat Brabant al veel mestverwerkingsinstallaties heeft. Ze drogen de mest en maken er soms korrels van die een gewild exportproduct zijn.

In 2017 is door de Provincie besloten dat grootschalige mestverwerking in Brabant gerealiseerd zouden moeten worden op bedrijventerreinen van een zware categorie. Daarna is de discussie over welke plekken in Brabant het meest geschikt zijn voor mestverwerkingsinstallaties van start gegaan met als doel in april 2021 afgerond te worden. De verwachting was dat de Provinciale Staten in april de eerste stappen zouden zetten. Naar nu blijkt is de definitieve vaststelling van het plan-Mer Mest door Gedeputeerde Staten uitgesteld tot najaar 2021, gelijktijdig met het provinciale beleidskader Landbouw en Voeding.
De provincie is al een poosje bezig met een procedure om mogelijke vestigingsplaatsen voor mestverwerkers vast te stellen. Die procedure zelf zorgt al voor veel ophef. De bouw van nieuwe mestverwerkers stuit vaak op bezwaren vanwege verwachte overlast.
Sommige Brabantse gemeenten nemen overigens hier al een voorschot op. Daar heeft de politiek besloten dat grootschalige mestverwerkers er niet welkom zijn.

Tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2021 werd een motie met deze strekking ook in onze raad unaniem aangenomen. VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “Ook wij als VVD Gilze en Rijen hebben deze motie mee ingediend. Ook wij vinden dat grootschalige mestverwerking niet past in onze gemeente. Onze industrieterreinen zijn er niet geschikt voor en als een geïsoleerde activiteit hoort het in het buitengebied niet thuis. Nog los van alle potentiele overlast en gezondheidsrisico’s past dit niet in onze gemeente met 4 dorpen rond een luchtmachtbasis”. Fractievoorzitter Hans Rutten vult nog aan: ”Wel is het zo dat wij mestverwerkingsinstallaties op het eigen bedrijf (passend bij de grootte van het bedrijf) niet willen uitsluiten. We hebben daar in onze gemeente ook al voorbeelden van.” Wel jammer dat de initiatiefneemster van deze motie dit brede succes niet wist te vieren. Een van de medeondertekenaars moest hiervoor nog verantwoording afleggen. De VVD Gilze en Rijen is heel tevreden met deze brede steun en verwacht dat het college de motie dan ook uitvoert.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl