Het CDA heeft de oproep door het Nationaal Comité Veteranendag gehoord: iedere gemeente een Witte Anjer Perkje dat bloeit rond Veteranendag, de laatste zaterdag van juni. De Witte Anjer, het symbool voor erkenning en waardering van alle veteranen. Het CDA wil graag dat ook in onze gemeente met een lange militaire geschiedenis de witte anjers gaan bloeien.

Het Witte Anjer Perkje is een initiatief van het Nationaal Comité Veteranendag, dat elk jaar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag organiseert op de laatste zaterdag van juni. Dit jaar op 26 juni. Samen met veteranenambassadeurs doen zij de oproep om in elke Nederlandse gemeente een Witte Anjer Perkje aan te planten. Het eerste perkje is in 2019 gerealiseerd in Leeuwarden en inmiddels doen tientallen gemeenten mee. Wij vinden het de hoogste tijd dat er ook zo’n perkje komt binnen onze gemeente.

Momenteel heeft Nederland ongeveer 110.000 veteranen. Vrouwen en mannen die overal ter wereld in oorlogsgebieden actief zijn geweest en zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Lang geleden en kort geleden. Ook in onze gemeente wonen mensen die tot deze groep behoren. Veel mensen weten niet wie er veteraan is. Uw buurvrouw of buurman zou bijvoorbeeld zomaar veteraan kunnen zijn. Het is belangrijk dat er ook in onze gemeente ruimte is voor veteranen en dat we in gesprek gaan met elkaar. Hopelijk draagt een Witte Anjer Perkje daaraan bij.

Het CDA vindt het heel belangrijk dat dit in samenspraak gebeurt mét de veteranen. Ons raadslid Jac Wouters is daarom eerst in gesprek gegaan met de heer Cees Aarts die is betrokken bij stichting Veteranen in Nederland en in onze gemeente. De heer Aarts gaf aan dat de veteranen in Gilze en Rijen zeker vereerd zullen zijn met een Witte Anjer Perkje. Werk aan de winkel dus voor onze fractie. We zullen zeer binnenkort een motie indienen waarbij we het college verzoeken om in samenspraak met lokale veteranen op zoek te gaan naar een geschikte locatie. We hopen dat de witte anjers volgend jaar juni ook in onze gemeente bloeien voor onze veteranen.

De fractie van het CDA Gilze en Rijen