Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zal David Vermorken de lijst van de VVD Gilze en Rijen aanvoeren. “De afgelopen periode is ontzettend zwaar geweest voor veel inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Als VVD Gilze en Rijen hebben wij er uitdrukkelijk voor gekozen om ook in de moeilijke afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid te nemen. Nu is het zaak dat we zorgen dat onze dorpen sterker uit deze crisis komen. Daar zet ik me keihard voor in.”

David Vermorken (35) woont in Rijen en is al ruim acht jaar samen met zijn vriend Onno. Sinds mei 2019 is hij wethouder van onder andere Economie, Sport, Cultuur, Financiën en Bedrijfsvoering van de gemeente Gilze en Rijen. Voor zijn benoeming als wethouder werkte hij als Procesbeheerder ICT en was hij al actief als raadslid en fractievoorzitter van de VVD Gilze en Rijen. Bij de verkiezingen in 2018 wist hij als lijsttrekker de VVD naar drie zetels te leiden. Onlangs werd hij zonder tegenkandidaten unaniem door de VVD-leden als lijsttrekker benoemd.

Het afgelopen coronajaar was enorm zwaar voor veel mensen: “Veel ondernemers konden niet meer ondernemen, maar moesten hun zaak langere tijd gesloten houden. Sportclubs moesten dicht of konden slechts beperkt trainingen verzorgen. Op cultureel vlak is een pauzeknop ingedrukt, omdat de culturele centra dicht moesten. Waar dat kon, is geprobeerd om op alternatieve locaties binnen de geldende coronamaatregelen veel dingen mogelijk te maken. En we stonden als gemeente klaar om ondernemers, inwoners en verenigingen te helpen als ze in problemen komen. En wij zullen ook in de komende tijd klaarstaan als dat nodig is.”

De voorbije jaren waren niet gemakkelijk. Er moesten in de gemeente moeilijke keuzes gemaakt worden en dat was soms zwaar. David hierover: “De financiële positie van de gemeente is sinds 2019 enorm versterkt. Waar de provincie als toezichthouder in 2018 nog de gele kaart voor het financieel beleid van de gemeente trok, blijven de kaarten nu op zak in Den Bosch. En daarbij hebben we in Gilze en Rijen nog steeds enorm lage woonlasten. De gemiddelde woonlasten dit jaar zijn slechts 8 euro hoger dan in 2016. Er zijn slechts vier gemeenten in heel Nederland waar de lokale woonlasten lager zijn dan in Gilze en Rijen. En dat terwijl we fantastische voorzieningen hebben en volop blijven investeren in onze gemeente en inwoners.”

De afgelopen jaren zijn niet alleen de financiën op orde gebracht en ging het gelukkig ook niet alleen maar over corona. “Ik ben er trots op dat we bijvoorbeeld blijven investeren in de sport in onze gemeente. Er zijn twee prachtige nieuwe hockeyvelden aangelegd en binnenkort nemen we twee nieuwe kunstgrasvoetbalvelden in gebruik bij VV Rijen. De renovatie van Achter de Tuintjes in Gilze en de nieuwbouw van de Margriethal staan ook op het punt van beginnen. En met het nieuwe sportbeleid dat de raad dit jaar heeft vastgesteld, investeren we ook fors in verduurzaming. Dat is niet alleen groen en goed voor het milieu, maar leidt ook tot minder kosten voor de sportclubs.”

Over de ambities voor de komende jaren is David duidelijk: “We moeten blijven investeren in onze vier dorpen. Of het nu gaat om de bouw van extra woningen, het realiseren van onze centrumplannen, de investeringen in de spoorzone of het verduurzamen van onze gemeentelijke (sport)gebouwen: als VVD Gilze en Rijen nemen we onze verantwoordelijkheid om aan de slag te blijven voor onze inwoners en ondernemers. En dat met een gemeentelijk huishoudboekje dat op orde is en blijft. Ik ben zeer vereerd met de unanieme steun van onze lokale VVD-leden.”

De rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden in het najaar door de ledenvergadering vastgesteld. Kandidaten kunnen zich tot 1 september aanmelden.