Na een lange coronaperiode trokken wij er zaterdag 16 oktober weer op uit. We bezochten de Venneweg, Annie Salomonplein, Mary Zeldenrustlaan en de Julianastraat. En op dinsdag 19 oktober waren we uiteraard weer op de sfeervolle jaarmarkt in Rijen.
We hebben in korte tijd naar veel inwoners geluisterd en vernomen tegen waar zij tegenaan lopen. Daar maken we werk van. Ook met goede ideeën die wij kregen gaan we aan de slag. Samen MET elkaar komen we verder en maken we Gilze en Rijen leefbaarder, mooier, groener en leuker.

Beter onderhoud gewenst
Veel inwoners zijn niet tevreden over het onderhoud van ons groen: op veel plekken is het ‘onacceptabel rommelig’, zoals bijvoorbeeld de onderbegroeiing op de Mary Zeldenrustlaan. Ook het onderhoud aan bomen laat te wensen over, evenals van speeltuintjes

Autotunnel Julianastraat niet gewenst
Tijdens onze gesprekken in de wijk kregen volop steun om af te zien van een autotunnel bij de Julianastraat. De inwoners van Rijen zien liever een veilige, begaanbare en betaalbare fiets-, en voetgangerstunnel of zelfs helemaal geen tunnel. Als D66 betreuren wij het dat de inwoners niet zijn geraadpleegd en betrokken worden bij zo’n groot en duur project.

Gemeentehuis moet blijven
Datzelfde geldt voor ons gemeentehuis. Ook hier is een peiling onder de inwoners op zijn plaats. De inwoners van Rijen zijn trots op hun onder architectuur gebouwde gemeentepand. Bovendien willen de inwoners eerst de gevolgen, zowel financieel als over het gebouw, in kaart gebracht zien. Pas dan kan er volgens hen een beslissing vallen over de huisvesting van de ABG-organisatie. Onze inwoners betreuren het dat de coalitiepartijen (Gemeentebelang, CDA, VVD en Kern 75) ons gemeentehuis nu al hebben afgedankt.

Stoepen zijn onvoldoende toegankelijk
Ook de slechte staat van onze stoepen werd veel genoemd. Veel straten met loszittende tegels. De toegankelijkheid voor minder validen en ouderen kwam regelmatig ter sprake. Maar ook reclameborden die hinderlijk op het trottoir staan maken deze onbegaanbaar. D66 is van mening dat hier heel snel iets aan kan worden gedaan. Kleine moeite, groot resultaat.

Inwoners willen serieus genomen worden door gemeentebestuur
Wat we ook veel hoorden, is dat men zich soms niet serieus genomen voelt door de gemeente. Bijvoorbeeld als men klachten heeft over slecht onderhoud of te hard rijden in een woonstraat. Maar men wil ook inspraak bij geldverslindende projecten. “Luisteren is iets anders dan horen”- zoals een inwoonster het treffend verwoordde tijdens de jaarmarkt.

Vragen aan het college
D66 neemt uw vragen en opmerkingen, die we tijdens de jaarmarkt en ons wijkbezoek bespraken, serieus. Daarom hebben wij over diverse geuite zorgen al vragen gesteld aan het college en hen gevraagd om met een oplossing te komen. Houdt onze website in de gaten voor de beantwoording ervan. Mocht u ons hebben gemist, maar toch met vragen of opmerkingen zitten, neem dan contact met ons op via de mail: fractie@D66gilzerijen.nl Want we willen ook graag in gesprek met U!