Op maandag 25 april besprak de raad nieuwe coalitieakkoord. Het was ook de eerste keer dat de nieuwe gemeenteraad over de inhoud sprak. Voor de VVD Gilze en Rijen ook een mooi moment om onze speerpunten voor de komende jaren aan te geven.

Raadslid en VVD-fractievoorzitter David Vermorken: “Met ons team van lokale mensen uit onze vier dorpen zullen we ons de komende vier jaar met veel enthousiasme inzetten voor onze vier dorpen. Onze prioriteiten zijn helder: we willen dat brandweer en ambulance altijd op tijd in Rijen-Zuid kunnen zijn, we willen woningen bouwen voor de inwoners van onze vier dorpen en we willen de woonlasten laag houden. Drie punten waar de nieuwe coalitie helaas een andere keuze maakt. Daarnaast willen we zorgen dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor alle inwoners en willen we meer BOA’s om op te treden tegen overlast in onze vier dorpen.”

David Vermorken zal samen met raadslid Hans van Nistelrooij, commissieleden Bart van Enschot, Tim Kusters, Sander Hofman, Paul Houtepen, Adri Schelfhorst en Serge Machielsen en de andere steunfractieleden de komende tijd het lokale VVD-geluid duidelijk laten horen: “Wanneer er goede plannen komen vanuit het college zullen wij die steunen. Maar een lastenverhoging van 144 euro per inwoner is totaal onnodig omdat de gemeente er financieel goed voorstaat. Zeker in een tijd dat iedereen al te maken heeft met enorme prijsstijgingen in het dagelijkse leven, is het extreem verhogen van de lokale belastingen voor ons onbespreekbaar. Het coalitieakkoord zet hier helaas de deur vol voor open” aldus David.

Ook woningbouw voor de inwoners van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot is belangrijk voor de lokale VVD-fractie. David daarover: “Wij vinden het belangrijk dat er snel gebouwd wordt voor onze dorpsgenoten die ook graag in onze dorpen willen blijven wonen. Dat betekent inzetten op doorstroming in onze vier dorpen, zodat bestaande woningen ook weer beschikbaar komen voor staters en andere woningzoekenden.” Willen groeien naar 30.000 inwoners als doel op zich, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, ziet de VVD niet zitten. We hoeven in Gilze en Rijen immers niet de woningnood van Breda en Tilburg op te lossen. Laten we eerst bouwen voor onze eigen inwoners!

Doe ook mee met ons!
De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! Want lokale politiek gaat ergens over. En uiteraard staat onze deur ook altijd open voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.