Meerderheid gemeenteraad verkwanselt gemeentehuis Rijen: nieuwste miljoenenstrop op komst.

Onlangs besloot de gemeenteraad om met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau verder te zoeken naar één centraal pand voor de ambtenaren van de ABG-organisatie. Over 3 jaar, in 2025, komt er dan een nieuw, groot ambtenarenkantoor voor alle ambtenaren van de 3 gemeenten (met uitzondering van de 3 gemeentebalies). Dit wordt een zeer kostbare zaak, waarbij Rijen ook nog eens zijn gemeentehuis verliest. Redenen genoeg voor D66 om hier tegen te zijn en voor een goedkoper alternatief te pleiten.

Voorwaarden van D66
Vanuit de ABG-organisatie leeft al langer de wens om vanuit één locatie te werken. Op zich is dat logisch, want het bevordert de ‘teamspirit’, maakt onderling overleg makkelijker en is efficiënter (bijv. minder gereis tussen de 3 locaties). D66 was daarom ook voorstander van het samenbrengen van de ambtenaren in één gebouw. Wel hebben wij daar twee voorwaarden aan gehangen:
1. dat ene nieuwe gebouw mag nooit meer kosten dan de huidige situatie, want we willen niet dat de inwoners financieel opdraaien voor de extra kosten, en
2. we willen dat de dienstverlening via de balies op minimaal hetzelfde peil blijft.
Volgens D66 kunnen de kosten eigenlijk omlaag. Door corona wordt in de toekomst nog maar 40% tot 60% van het ambtelijk werk op kantoor gedaan, dit spaart veel m2 uit. Ook zijn er minder kosten door minder reizen (o.a. tijdswinst) en het bespaart bodes.

Kosten zullen fors stijgen
Na het Audaxgebouw fiasco, doet het college een nieuwe poging om te komen tot een centrale huisvesting voor de ambtenaren. Maar in onze ogen ligt er nog steeds geen goed doordacht plan. Het college gaat er bij voorbaat al vanuit dat het duurder gaat worden: “kostenstijgingen als gevolg van investeringen in een nieuw kantoorgebouw, kantoorconcept en duurzaamheid gaan de eventuele kostenbesparingen ruim overtreffen.” Frits van Vugt, raadslid voor D66: “dat betekent dus flink dokken voor onze inwoners, bijv. via hogere belastingen of bezuinigingen op voorzieningen. Helaas ging de meerderheid van de raad, op D66 en GGR na, akkoord met het voorstel. Onze motie om ‘kostenneutraliteit’ als uitgangspunt te nemen werd door hen verworpen. Blijkbaar vinden Kern’75, CDA, Gemeentebelang, VVD en de PvdA een duur ambtelijk pand een prima idee. Wij niet!”

Gemeentehuis in Rijen verdwijnt dan: absurd!
Ook mag volgens het collegevoorstel de ‘bestuurszetel’ (de locatie van gemeenteraad en college van B&W) niet in het nieuwe gebouw gehuisvest worden. Volgens D66 betekent dit dat het gemeentehuis van Rijen dan feitelijk opgeheven wordt. Want als er naast raad en college geen ambtenaren meer in het gebouw mogen werken (alleen nog balie) dan staat het grootste deel van het pand leeg en is te duur om als gemeentehuis te behouden. D66 diende daarom een voorstel in om dit te voorkomen en te bezien of het huidige gemeentehuis toch als ‘hoofdgebouw’ kan gaan fungeren. Van Vugt: “ook dit voorstel werd door de andere fracties afgewezen, waardoor Kern’75, CDA, Gemeentebelang, VVD en de PvdA dus eigenlijk nu al afscheid nemen van dit mooie monumentale pand. Dat vindt D66 onacceptabel.”

Lijsttrekker Antonet Krol van D66 vult aan: “wij gaan dit dus niet voor onze verantwoording nemen. Dit gezamenlijk (ABG) ambtenarenkantoor wordt de volgende miljoenenstrop! Dit plan moet echt van tafel. En inwoners kunnen ons hierbij helpen – door op 16 maart volgend jaar op ons te stemmen.”
Reacties? U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl